Kolejny przetarg na dofinansowane szkolenia specjalizacyjne.

MZ ogłosiło kolejny przetarg na wyłonienie organizatorów, którzy prowadzić będą dodinansowywane specjalizacje. Wysokość dofinansowania to 4.215 zł.

 

W 2008 roku dofinansowanych będzie 1800 miejsc szkoleniowych (72 edycje po 25 miejsc) na specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Zobacz wyniki pierwszego przetargu w wyniku którego, rozdysponowano 800 miejsc szkoleniowych w ramach dofinansowanych specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Zobacz wyniki drugiego postępowania przetargowego w wyniku którego rozdysponowano 325 miejsc specjalizacyjnych.

Obecnie MZ ogłosiło kolejny, trzeci przetarg na 475 miejsc szkoleniowych w 16 województwach. Zobacz jakie kolejne specjalizacje zamierza dofinansować MZ w danym województwie. Organizatorzy szkoleń specjalizacyjnych mogą składać oferty do 4 lipca 2008 roku.

Mariusz Mielcarek


Zobacz także:

Specjalizacja Pielęgniarek i Położnych