Związek Pielęgniarek - wnioskujemy o wykładnię w sprawie umów kontraktowych.

Związek Pielęgniarek nie neguje możliwości zawierania umów kontraktowych na podstawie art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 

Bardzo dobrze, że OZZPiP już nie neguje prawnych podstaw do zawierania kontraktów przez pielęgniarki i położne w zoz. W poprzednich latach prowadził ostrą kampanię na rzecz ustawowego zakazu umów kontraktowych. Zakaz miał dotyczyć TYLKO pielęgniarek i położnych. Więcej na ten temat w artykule Pielęgniarek wojna polsko - polska - umowy cywilnoprawne z Gazety Pielęgniarki i Położnej Nr 1.

Tym razem związek neguje sytuację w której, pielęgniarka zatrudniona w danym zoz na etacie wykonuje również zawód na podstawie umowy kontraktowej.

Więcej o tej problematyce w Gazecie Pielęgniarki i Położnej Nr 6.

Zobacz pismo w przedmiotowej sprawie do Głównego Inspektora Pracy