UE automatycznie będzie uznawać oprócz dyplomu magistra, także dyplomy licencjata.

Oznacza to, że osoby posiadające dyplomy z takimi tytułami, które ukończyły kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo po 2004 roku, mają prawo do automatycznego uznania ich kwalifikacji w państwach Unii Europejskiej.

 

Szczegóły ....

Zobacz także:

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE - Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej