Debata w sprawie kontraktowania personelu medycznego w DPS.

Spotkanie dotyczące możliwości kontraktowania personelu medycznego zatrudnionego w Domach Pomocy Społecznej odbyło się dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Inicjatorem konferencji była wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
Temat kontraktowania usług medycznych świadczonych przez personel w Domach Pomocy Społecznej jest aktualnie analizowany w skali całego kraju, przez pracowników pomocy społecznej. Powodem zainteresowania sprawą było pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej dot. kontraktowania pielęgniarek, które wskazywało na podwójne opłacanie usług medycznych przez mieszkańców DPS ze względu na to iż oprócz opłacanej przez nich składki zdrowotnej istnieje potrzeba zatrudniania w Domach dodatkowej, pracującej całodobowo kadry pielęgniarskiej.
Debata była spotkaniem roboczym o charakterze informacyjnym. Jej celem było sprawdzenie możliwości kontraktowania personelu medycznego zatrudnionego w Domach. W trakcie dyskusji pojawiły się dwie opinie. Pierwsza wskazuje na kontynuowanie zatrudnienia pielęgniarek w DPS. Druga optuje za koniecznością zmiany przepisów w kierunku umożliwienia bezpośredniego kontraktowania przez Dom Pomocy Społecznej przy jednoczesnym stworzeniu przez NFZ nowego produktu ukierunkowanego na Domy Pomocy Społecznej. Podsumowaniem dyskusji był apel do administracji rządowej szczebla centralnego o zintensyfikowanie rozmów o charakterze międzyresortowym w celu ułatwienia świadczenia usług medycznych przez DPS z punktu wiedzenia dobra mieszkańca oraz względów ekonomicznych.
W spotkaniu wziął udział wicewojewoda Piotr Żołądek, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ Zofia Wilczyńska oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz prezesa NFZ.

Źródło informacji: strona internetowa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Zobacz też:

Aktualności według działów - pielęgniarka DPS

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS