Przedstawiamy Wytyczne Resystutacji 2005

Polska Rada Resuscytacji przedstawia nowe wytyczne resuscytacji ERC.

Prezentowane opracowanie przdstawione przez Polską Radę Resuscytacji jest dokumentem przedstawiającym zasady resuscytacji zgodnie z wymogami medycyny opartej na wiarygodnych faktach naukowych.

Wprowadzenie

Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i Użycie Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej u Dorosłych

Elektroterapia: automatyczna defibrylacja zewnętrzna, defibrylacja, kardiowersja i elektrostymulacja

Podsumowanie