Uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych.

Zakres świadczeń wykonywanych bez zlecenia lekarskiego, leki podawane dorażnie, zestaw przeciwstrzasowy.

Wykonywanie samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych


Uprawnienie do podania pacjentowi doraźnie w nagłych przypadkach, bez zlecenia lekarskiego leków


Wykaz produktów wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być doraźnie podane przez pielęgniarkę/położna w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym