Reprezentantki zawodu pielęgniarki i położnej w ławach senatorskich.

Pielęgniarki Janina Fetlińska i Elżbieta Gelert reprezentują pielęgniarki i położne w Senacie. W Sejmie nie ma żadnej posłanki pielęgniarki/położnej.

Janina Fetlińska jest członkiem towarzystw naukowych i społecznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. Tworzyła i była pierwszym prezesem Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych w Polsce. Od 2004 r. jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Ciechanowskiego Zarządu Powiatowego tej partii.
Biuro Senatorskie: ul. Pułtuska 9; 06-400 CIECHANÓW

Elżbieta Gelert W latach 2002-2005 była radną miasta Elbląga. W latach 1992-1993 była sekretarzem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Jest prezesem Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur.Należała do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Po zakończeniu działalności tej partii w Elblągu jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Biuro Senatorskie: ul. Mostowa 5; 82-300 ELBLĄG

źródło informacji:http://www.senat.gov.pl/