Pielęgniarki w DPS-ej. MPiPS informuje, że "na terenie kraju trwa organizowanie kursów . . ."

 

Zobacz treść interpelacji poselskiej w sprawie pielęgniarek w DPS-ej oraz odpowiedź MPiPS . . .

Zobacz również:

Interpelacje według działów - pielęgniarka PDS