Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzy w dniu 16 grudnia wniosek Prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustaw zawierających regulacje w zakresie: kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie, norm zatrudnienia, uprawnień pracowniczych osób zatrudnionych w zoz.

 

Regulacje w zakresie kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie . . .

Regulacje w zakresie uprawnień pracowniczych osób zatrudnionych w zoz: jubileuszówek, odpraw i dodatków: funkcyjnego, za tytuł naukowy, za pracę w porze nocnej oraz w niedziele, stażowego, pogotowianego . . .

Regulacje prawne w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych . . .