Interpelacja poselska w sprawie dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

 

Treść interpelacji . . .

 

Zobacz także:

Raport Gazety Pielęgniarki i Położnej - Dofinansowane studia pomostowe 

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych - studia pomostowe

Obowiązujące regulacje prawne według działow - studia pomostowe

Aktualności według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe

Interpelacje posłów i senatorów według działów - dofinansowane studia pomostowe

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na dofinansowanych studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.