W całej polsce strajkuje 80 z ponad 700 szpitali. Strajk sie rozszerza.

Władza kewstionuje legalność strajku! Wojewodowie składają doniesienia do prokuratury.Podejmowane są próby skłócenia lekarzy z pielęgniarkami. Jutro do strajku przystępuje wielkopolska.