Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS.

Pielęgniarstwo poz.

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz także:

Interpelacja poselska w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla gabinetu pielęgniarek rodzinnych zawartych w Zarządzeniu nr 105/2008/DSOZ Prezesa NFZ.

Interpelacja poselska w sprawie warunków kontraktowania świadczeń pielęgniarki i położnej poz przez NFZ. Sześć pytań.

Nie ma już szans na zmianę (jeszcze w tym roku) niekorzystnych zapisów Zarzadzenia Prezesa NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń pielęgniarki i położnej poz w 2009 roku. 7 komentarzy!

Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne. Fiasko rozmów z NFZ. Przedłużenie terminu składania ofert do 22 grudnia. Zobacz materiał wideo.

Wystąpienia redakcji Gazety i Portalu - kontrola podwyżek w poz

Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Komentarze internautów w sprawie poz. Alternatywą jest porozumienie? 

Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 140 komentarzy!

 

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA". 6 KOMENTARZY!

 

. . . więcej informacji w aktualnosciach według działów - pielęgniarka poz

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka, położna poz 

Obowiązujące regulacje prawne: