Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów 22 ustaw, w tym o samorządzie pielęgniarek i położnych. Rzecznik kwestionuje prawny obowiązek przynależności do kilkunastu samorządów zawodowych. 31 KOMENTARZY.

Obowiązkowa przynależność do izb pielęgniarskich.

Zobacz wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego oraz wywiad z Rzecznikiem w tej sprawie. 

Więcej ...