Oczywista oczywistość - "raport pielęgniarski" to "czas pracy".

Czas pracy pielęgniarek i położnych.

 

W dniu 22 stycznia 2009r z inicjatywy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odbyło się w Warszawie spotkanie przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych z Głównym Inspektorem Pracy p. Tadeuszem Zającem.
W czasie spotkania omawiane były między innymi kwestie zatrudnienia pielęgniarek i położnych na umowę o pracę, umowy cywilno-prawne oraz zagadnienia czasu pracy pielęgniarek i położnych.
Do dnia 30 marca 2009r do Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP zostaną przekazane stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące Ochrony Zdrowia.
Przedmiotem dyskusji było również rozliczanie czasu pracy za tzw. raport pielęgniarski.
Główny Inspektor Pracy wyjaśnił, iż czas ten winien być ewidencjonowany i zaliczany do czasu pracy pielęgniarek i położnych.
Zobowiązał się tez przygotować szczegółową opinię o powyższej sprawie.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warszawskiej Izby PiP.


Komentarz redakcji Gazety i Portalu

Dla każdej osoby ligicznie rozumującej raport pielęgniarski to "czas pracy". Do tego jakże oczywistego faktu nie stosują się pracodawcy - kadra zarządzająca zakładów opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki oddziałowe.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Z redakcyjnej poczty - Pozostawanie po godzinach pracy a zdawanie raportu - 44 KOMENTARZE!

Gdańsk: pielęgniarki protestują przeciwko bezpłatnej przerwie w pracy. TERAZ DYREKCJA ZWALNIA PIELĘGNIARKI Z PRACY!!! Zobacz wideo i komentarz redakcyjny! Warto! 57 KOMENTARZY.

Czas pracy a szkolenia - 7 KOMENTARZY.