Senator do NFZ: Odrzucono ofertę pielęgniarskiego ośrodka w ramach kontraktowania na 2009 rok. Zainteresowane pielęgniarki skarżą się na "dyskryminację, negatywne nastawienie, szykany, przekazywanie nieprawdziwych informacji".

Kontrakty pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego
na 25. posiedzeniu Senatu
w dniu 15 stycznia 2009 r.

Oświadczenie skierowane do pełniącej obowiązki dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Barbary Misińskiej

Proszę o przedstawienie precyzyjnej informacji dotyczącej negatywnej oceny dokonanej przez zespół powołany do obsługi wniosku aktualizującego o zawarcie umowy na 2009 r. w Ostrołęce, a dotyczącego NZOZ Pielęgniarstwo Środowiskowe, Chrzanowska-Gągol, Michałowska, Rawa SC Dzbenin 5E.

Wyżej wymienione skarżą się na dyskryminację, negatywne nastawienie, szykany, przekazywanie nieprawdziwych informacji, co w konsekwencji doprowadziło do odrzucenia wniosku i niezawarcia umowy na świadczenia pielęgniarki POZ na 2009 r.

Krzysztof Majkowski

 


 

Zobacz także:

Stanowisko samorządu zawodowego w sprawie kontraktowania świadczeń pielęgniarki i położnej poz w 2009 roku i latach następnych.

Dyskusja w sejmie w sprawie gabinetów zabiegowych pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Pytania w tej sprawie zadają posłowie, a odpowiedzi udzielają przedstawiciele MZ.

Reakcja naszego środowiska zawodowego na wystąpienie sejmowe Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zasad kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych środowiskowo - rodzinnych w 2009 roku.

Wystąpienia redakcji Gazety i Portalu - kontrola podwyżek w poz

Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Komentarze internautów w sprawie poz. Alternatywą jest porozumienie? 

Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 140 komentarzy!

 

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA". 6 KOMENTARZY!

 

więcej informacji w aktualnosciach według działów - pielęgniarka poz

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka, położna poz 

Obowiązujące regulacje prawne: