NFZ w dniu 11 lutego br. znowelizował zarzadzenie Nr 105/2008/DSOZ z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz także:

Poseł do Premiera o wystąpienu przedstawiciela MZ na posiedzeniu Sejmu podczas dyskusji w sprawie gabinetów pielęgniarek poz. Przedmiotowe wystapienie było "nierzetelne, nie przedstawiło rzeczywistej sytuacji pielęgniarek i położnych, a także dezinformowało społeczeństwo".

Stanowisko samorządu zawodowego w sprawie kontraktowania świadczeń pielęgniarki i położnej poz w 2009 roku i latach następnych.

Dyskusja w sejmie w sprawie gabinetów zabiegowych pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Pytania w tej sprawie zadają posłowie, a odpowiedzi udzielają przedstawiciele MZ.

Reakcja naszego środowiska zawodowego na wystąpienie sejmowe Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zasad kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych środowiskowo - rodzinnych w 2009 roku.

Wystąpienia redakcji Gazety i Portalu - kontrola podwyżek w poz

Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Komentarze internautów w sprawie poz. Alternatywą jest porozumienie? 41 komentarzy!

Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 150 komentarzy!

 

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA". 10 KOMENTARZY!

 

więcej informacji w aktualnościach według działów - pielęgniarka poz

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka, położna poz 

Obowiązujące regulacje prawne: