W naborze wiosennym 365 pielęgniarek na 9 uczelniach rozpocznie dofinansowane studia pomostowe. Studenci z tego naboru za czesne nie zapłacą ani jednej złotówki.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz także:

Przeczytaj !!!  Raport Gazety Pielęgniarki i Położnej - Dofinansowane studia pomostowe

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej Nr 7 - Studia pomostowe - praktyki zawodowe część pierwsza, część druga.

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych - studia pomostowe

Obowiązujące regulacje prawne według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe

Interpelacje posłów i senatorów według działów - dofinansowane studia pomostowe