Sprawa w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz także:

Gazeta Pielęgniarki i Położnej Nr 6 -  Tydzień wystarczył, aby zarządzający tym zakładem opieki zdrowotnej diametralnie zmienili pojmowanie znaczenia pojęcia ,,właściwy poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych”. Wobec powyższego należy zadać sobie pytanie, czy kierownik zakładu opieki zdrowotnej to odpowiedni poziom kompetencyjny dla ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych? Odpowiedź jest tylko jedna: NIE!