Jeśli rząd "nie dopilnuje naszych interesów", pielęgniarki skorzystają z instytucji pozwu zbiorowego i wystąpią o odszkodowanie i zadośćuczynienie szkód, które szacują w sumie na ok. 170 mln zł.

Praca dla pielęgniarek za granicą.

 

Szczegóły . . .

  

List Otwarty do Ministra Zdrowia absolwenta Liceum Medycznego

 

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - uznawanie kwalifikacji w UE