Rozmowy z UE w sprawie uznawania kwalifikacji absolwentów Liceum Medycznego. UE uzna kwalifikacje, ale zapłać 1300 EUR. Zapraszamy do dyskusji.

 

Rozmowy z Unią Europejską w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek - absolwentek Liceum Medycznego przybrały nieoczekiwany obrót. W wyniku stanowiska Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 roku, który uznał że dotychczasowe regulacje w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek nie odzwierciedlają poziomu wykształcenia absolwentek Liceów Medycznych, zdecydowano się na bezprecedensowy krok w dotychczasowej praktyce. Postanowiono uchwałą Parlamentu Europejskiego zobowiązać Komisję Europejską do opracowania nowych zasad w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek w UE. Parlament postanowił jednocześnie, że absolwenci Liceum Medycznego uzyskają bezwarunkowo tytuł licencjata pielęgniarstwa. Wobec powyższego Komisja ma opracować do końca kwietnia 2009 roku szczegółowe zasady przyznawania tytułu licencjata absolwentom liceum medycznego tj. wzór wniosku, wykaz dokumentów jakie powinny zostać dołączone do wniosku oraz wysokość odpłatności za wydanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. Komisja szacuje, że w powyższej sprawie może wpłynąć ponad 150 tys. wniosków od polskich pielęgniarek. Niestety rozmowy przedstawicieli polskiej strony w negocjacjach z UE w zakresie wysokości odpłatności za złożenie wniosku nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Komisja zdecydowanie stoi na stanowisku, że kwota 1300 EUR za rozpatrzenie wniosku jest kwotą adekwatną do złożoności sprawy, gdyż każdy wniosek będzie musiał być rozpatrzony indywidualnie. Warto podkreślić, że uchwała określa termin na 31 grudnia 2009 roku, do którego będzie można składać stosowne wnioski.

Wnioski będzie można składać tylko poprzez Departament Pielęgniarek i Położnych polskiego Ministerstwa Zdrowia, prawdopodobnie od połowy sierpnia br.

W powyższej sprawie będziemy na bieżąco informować na Portalu oraz Gazecie Pielęgniarki i Położnej.

Inf. wł.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Jeśli rząd "nie dopilnuje naszych interesów", pielęgniarki skorzystają z instytucji pozwu zbiorowego i wystąpią o odszkodowanie i zadośćuczynienie szkód, które szacują w sumie na ok. 170 mln zł.

Aktualności według działów - Uznawanie kwalifikacji w UE