Dofinansowane specjalizacje 2009. Zobacz jakie specjalizacje dofinansuje MZ w województwie: wielkopolskim, warmińsko - mazurskim, zachodniopomorskim, śląskim, pomorskim, podlaskim, świetokrzyskim, podkarpackim.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w roku 2009

 

Na podstawie art. 10w ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

 

1)  limit miejsc szkoleniowych dofinansowanych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w roku 2009 wynosi 1850
2)  kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w roku 2009 wynosi nie więcej niż 4 337 zł.
  

MINISTER ZDROWIA

 

MZ ogłosiło w dniu 23 kwietnia 2009 roku postępowanie przetargowe na wyłonienie organizatorów dofinansowanych specjalizacji w poniżej wymienionych województwach:

 

 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM:
 PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK,
 PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK,
 PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK,
 PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK,
 PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK,
 PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK,
 PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK.

 W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM:
 PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK, 
 PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK, 
 PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK.

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM:
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE DLA POŁOŻNYCH,
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK.

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM:
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK.
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK.

W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM:
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK. 

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM:
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH,
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK. 

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM:
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK, 
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK, 
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK. 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM:
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK,
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK. 

Zobacz także:

Dofinansowane specjalizacje 2009. Zobacz jakie specjalizacje dofinansuje MZ w województwie: opolskim, mazowieckim, małopolskim, łodzkim, lubuskim, lubelskim, kujawsko - pomorskim, dolnośląskim.

MZ biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa opracowało dokument: priorytetowe dziedziny specjalizacji do dofinansowania w roku 2009 w poszczególnych województwach.

 

SPECJALIZACJA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - "BANK PYTAŃ"