Konferencja prasowa w sejmie: "Czy rząd oszukał pielęgniarki?" 13 KOMENTARZY.

Uznawanie kwalifikacji polskich pielęgniarek w UE.

Konferencja prasowa pt. "Czy rząd oszukał pielęgniarki?" 


W dniu 20 marca 2009 r. odbyła się w Sejmie RP w Warszawie konferencja prasowa, zorganizowana przez Posła Bogdana Golika, z udziałem Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Doroty Gardias, pt. "Czy rząd oszukał pielęgniarki?". Celem konferencji było zwrócenie uwagi na brak postępów w negocjacjach Rządu RP z Komisją Europejską w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek w Unii Europejskiej.

17 marca 2009


Bogdan Golik - poseł do Parlamentu Europejskiego, wraz z Dorotą Gardias  - Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz ekspertem Forum Związków Zawodowych - Marią Brzezińską, spotkali się w Brukseli  z przedstawicielem Komisji Europejskiej: Panią Pamelą Brumter-Coret - Dyrektorem Wydziału ds. uznawania kwalifikacji w Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej. Spotkanie dotyczyło aktualnego stanu negocjacji w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek

Rząd polski nie wniósł do Komisji Europejskiej ustalonych punktów, dotyczących uznania kwalifikacji polskich pielęgniarek w Unii Europejskiej – to najistotniejsza kwestia spotkania.
POLSKI RZĄD LEKCEWAŻY SWOJE ZOBOWIĄZANIA!

 

KRÓTKIE KALENDARIUM

10 października 2006r.
Minister Zdrowia zobowiązał się, że Polski Rząd m in. :
• wystąpi do Komisji Europejskiej o zmianę Dyrektywy 2005/36/EW, w części dotyczącej uznania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w UE;
• doprowadzi do nowelizacji ustawy, tj. do zmiany ustawy z dn. 20 kwietnia 2004r.,  w części dotyczącej określenia daty 2010r., jako ostatniego naboru na tzw. studia pomostowe – data ta miała być usunięta.
• Wyda oświadczenie, w którym zagwarantuje, że polskie pielęgniarki i położne, które nie ukończą tzw. studiów pomostowych, nie utracą uprawnień zawodowych w Polsce.

2004 – 2007r.
Polskie Pielęgniarki i Położne były zmuszone same opłacać studia pomostowe.

Od 2007r.
Dzięki działaniom Posła Bogdana Golika i Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych uzyskano pieniądze z funduszy UE. Pielęgniarki i Położne, które wcześniej same opłacały studia, dzięki powołaniu Instytucji Pozwu Zbiorowego mają możliwość dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia dotyczy to ok. 20 000 pielęgniarek na kwotę ok. 170 mln zł. Tym samym Polski Rząd nie dopilnował interesu ok. 180 000 poszkodowanych - szczególnie licealistek.

Dzięki działaniom Posła Bogdana Golika od 2007 uczelnie mogą kształcić pielęgniarki z funduszy UE.  W 2004, zgodnie z wymogami ustawowymi o konieczności dalszego kształcenia pielęgniarek i położnych, pierwsze licealistki rozpoczęły studia pomostowe. Wszelkie koszty tych studiów były bezpośrednio ponoszone przez Pielęgniarki i Położne.

Bogdan Golik od 2006 roku wspiera oszukane Pielęgniarki i Położne.


 
Powyższy tekst pochodzi ze strony internetowej europosła Bogdana Golika - tekst z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

 

Zobacz także:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zarzuca rządowi, że wbrew zapewnieniom nie złożył w Komisji Europejskiej wniosków dotyczących uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek w Unii Europejskiej. Resort zdrowia zapewnia, że sprawa ta "jest konsekwentnie negocjowana" przez ministerstwo z Komisją Europejską.

W Czechach zmieniły się przepisy i absolwentki tamtejszych "liceów medycznych" nie mają "uprawnień do samodzielnej pracy". To oznacza, że w ciągu najbliższych miesięcy wiele pielęgniarek będzie się musiało doszkolić lub zmienić pracę.

Informacja MZ w sprawie stanu rozmów z Komisją Europejską w zakresie skrócenia trwania studiów pomostowych.

Rozmowy z UE w sprawie uznawania kwalifikacji absolwentów Liceum Medycznego. UE uzna kwalifikacje, ale zapłać 1300 EUR. Zapraszamy do dyskusji.

Jeśli rząd "nie dopilnuje naszych interesów", pielęgniarki skorzystają z instytucji pozwu zbiorowego i wystąpią o odszkodowanie i zadośćuczynienie szkód, które szacują w sumie na ok. 170 mln zł.

Informacja MZ w sprawie stanu rozmów z Komisją Europejską w zakresie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek w UE.

MZ: stan negocjacji z UE w sprawie uznawania kwalifikacji absolwentów LM i szkół pomaturalnych.

UE automatycznie będzie uznawać oprócz dyplomu magistra, także dyplomy licencjata.