Pielęgniarki: niech Ministerstwo Zdrowia nie likwiduje nam izb w terenie. 20 KOMENTARZY.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

Szczegóły . . .

Zobacz:

Minister Kopacz po swojemu organizuje samorząd pielęgniarkom i położnym.

 

Zobacz także:

MZ opublikowało projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Projekt przewiduje likwidację 29 okręgowych izb. Będzie ich teraz 16 i będą mogły tworzyć delegatury. Tę samą funkcję w samorządzie można będzie pełnić tylko przez dwie kolejne kadencje. 22 KOMENTARZE.

Zobacz jakie kary przewiduje dla pielęgniarek i położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu projekt nowej ustawy o samorządzie zawodowym.