Pielęgniarstwo rodzinne - Porozumienia Zielonogórskiego apel w sprawie "uregulowania sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarki POZ, które z WOW NFZ podpisały odrębne umowy". 7 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

 

Zobacz apel . . . .

 

 Zobacz:

 

Aktualności według działów - pielęgniarka i położna poz

Zobacz artykuły z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

 

ZAMACH MZ I NFZ NA SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWĄ PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO - RODZINNYCH KOMENTARZY 56

List pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej z nzoz 57 KOMENTARZY

 

 

Zobacz także:

Pielęgniarstwo środ-rodz. Sprawa "gabinetów". Poseł pytał MZ, odpowiadał podsekretarz stanu p. Marek Twardowski, odpowiedź wywołała oburzenie. Teraz w sprawie wypowiada się minister zdrowia. MZ wystąpiło o "rewizję" rozporządzenia w sprawie warunków jakie muszą spełniać pomieszczenia . . .

Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego na spotkaniu w MZ przedstawili " dokumenty świadczące o niewłaściwej realizacji umów zawartych w zakresie pielęgniarki poz w województwie wielkopolskim, w odniesieniu do ograniczenia dostępności do świadczeń i braku wykonywania świadczeń w gabinecie pielęgniarki poz".

Poseł do MZ w sprawie zarzutów pielęgniarek i położnych w stosunku do wydanego przez prezesa NFZ zarządzenia nr 105/2008.

Zobacz wypowiedź wiceministra Marka Twardowskiego w sprawie gabinetów zabiegowych pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia.

Problem pielęgniarskich gabinetów zabiegowych istnieje tylko u was, w Wielkopolsce – powiedział w Poznaniu wiceminister zdrowia Marek Twardowski. Zaznaczył, że pielęgniarki w 11 województwach radzą sobie i mają gabinety. KOMENTARZY 23.

Aktualności według działów - pielęgniarka, położna poz

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka, położna poz  

List pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej z NZOZ KOMENTARZY 53

Reportaż telewizyjny w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

Problem pielęgniarskich gabinetów zabiegowych istnieje tylko u was, w Wielkopolsce – powiedział w Poznaniu wiceminister zdrowia Marek Twardowski. Zaznaczył, że pielęgniarki w 11 województwach radzą sobie i mają gabinety. KOMENTARZY 23.

POZ - Poseł pyta w sprawie wykonywania badań labolatoryjnych w domu chorego Ministerstwo Zdrowia odpowiada.

Stanowisko samorządu zawodowego w sprawie kontraktowania świadczeń pielęgniarki i położnej poz w 2009 roku i latach następnych.

Dyskusja w sejmie w sprawie gabinetów zabiegowych pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Pytania w tej sprawie zadają posłowie, a odpowiedzi udzielają przedstawiciele MZ.

Reakcja naszego środowiska zawodowego na wystąpienie sejmowe Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zasad kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych środowiskowo - rodzinnych w 2009 roku.

Wystąpienia redakcji Gazety i Portalu - kontrola podwyżek w poz

Interpelacja poselska w sprawie gabinetów pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.

Komentarze internautów w sprawie poz. Alternatywą jest porozumienie? 41 komentarzy!

Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 150 komentarzy!

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA". 10 KOMENTARZY!