80% do 20%. Oddaj głos w ankiecie dotyczącej liczby okręgowych izb. Głosujemy do końca czerwca.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

Zapraszam na blog . . . 80% do 20% Oddaj głos w ankiecie dotyczacej liczby okręgowych izb. Głosujemy do końca czerwca.