Według ministerialnych i unijnych standardów w domach dla osób starszych na jednego podopiecznego powinno przypadać 0,4 pracownika opiekuńczego, w placówkach dla przewlekle chorych - 0,6, a w ośrodkach dla psychicznie chorych - 0,5.

Pielęgniarstwo w DPS.

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka DPS

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS

Interpelacje poselskie i senatorów - pielęgniarka DPS