Emerytury pomostowe dla pielęgniarek i położnych przysługują ze względu na "wykonywanie prac o szczególnym charakterze". Między innymi do takich prac zaliczono: "prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru". Zobacz wykładnię MZ w zakresie interpretacji pojęcia: "w warunkach ostrego dyżuru".

Uprawniena emerytalne pielęgniarek i położnych.

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia
w sprawie rozumienia pojęcia „w warunkach ostrego dyżuru” zawartego w pkt 24
załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
(Dz. U. Nr 237, poz. 1656)


W dniu 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656). Pkt 24 załącznika nr 2 do tej ustawy „Wykaz prac o szczególnym charakterze” stanowi, że pracami o szczególnym charakterze są prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru. W związku z licznymi zapytaniami publicznych zakładów opieki zdrowotnej dotyczącymi rozumienia pojęcia „w warunkach ostrego dyżuru”, Ministerstwo Zdrowia informuje, że prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru to nie tylko prace wykonywane (w ramach obowiązków pracowniczych), polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, ze wskazań życiowych, ale również inne prace tego personelu (w ramach obowiązków pracowniczych), które są wykonywane w ramach czasu pracy, kiedy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, skutkującego koniecznością podjęcia działań w trybie nagłym.

Pojecie „w warunkach ostrego dyżuru” oznacza nieuchronność wystąpienia zdarzenia, które powoduje konieczność udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, ze wskazań życiowych. Nieuchronność występowania takich zdarzeń skutkuje tym, że od pracowników pracujących w tych warunkach wymagane są kryteria określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (szczególna odpowiedzialność oraz szczególna sprawność psychofizyczna).

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ww. ustawy warunkiem zaliczenia wykonywania ww. prac do okresu, od którego zależy uzyskanie prawa do emerytury pomostowej jest ich wykonywanie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pod komunikatem brak podpisu jego autora (przypis Redakcji Portalu)

 

Zobacz także:

Veto prezydenta odrzucone - wcześniejsze emerytury (pomostowe) stan prawny w odniesieniu do zawodu pielęgniarki i położnej.

Zobacz komentarz OBSERWATORA w sprawie wcześniejszych emerytur pielęgniarek i położnych oraz 8 komentarzy czytelników Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarki i Położnej  

Aktualności według działów - pielęgniarka, położna uprawnienia emerytalne

 

 

 

 

Nie masz czasu codziennie zaglądać na Portal Pielęgniarek i PołożnychCry?

Mamy dla Ciebie praktyczne rozwiązanieSmile!

Zamów teraz wysyłkę najpopularniejszych artykułów na Portalu. Redakcja Portalu będzie Tobie przesyłać poniedziałkowe i środowe oraz w piątek wekendowe wydanie Serwisu Informacyjnego na Twoją skrzynkę pocztową.

 

 Teraz tutaj Zamów