Zobacz wykaz uczelni, które prowadzić będą dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych w roku akademickim 2009/2010. Takie studia prowadzić od jesieni będzie 45 uczelni z pośród 63 kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. 8 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2009/2010r.

 

Szczegóły . . .