Pielęgniarki, które dostały się na (nie)dofinansowane studia pomostowe na: UH-P w Kielcach, WSHE we Włocławku, UWM w Olsztynie, WSA w Lomży, UM w Łodzi, WUM w Warszawie, KK w Jeleniej Górze, WSUZ w Pińczowie stoją przed poważnym dylematem!

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

 

Pielęgniarki, które dostały się na studia pomostowe na: UH-P w Kielcach, WSHE we Włocławku, UWM w Olsztynie, WSA w Lomży, UM w Łodzi, WUM w Warszawie; KK w Jeleniej Górze, WSUZ w Pińczowie  mają do podjęcia ważną decyzję. Otóż te uczelnie nie uzyskały dofinansowania na studia pomostowe, które rozpoczną się jesienią 2009 roku. Natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że ww uczelnie uzyskają dofinansowanie na studia, które rozpoczną się wiosną 2010 roku.

Koleżnki i koledzy! Przed wami poważny dylemat . . .

Pozdrawiam i życzę powodzenia

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

W najbliższym roku akademickim 5 200 pielęgniarek i położnych rozpocznie studia pomostowe. Ile zapłacą za czesne? Zero złotych! W roku 2010 środków fnansowych na refundację studiów pomostowych ma być o 45% więcej. 3 KOMENTARZE.

Zobacz wykaz uczelni, które prowadzić będą dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych w roku akademickim 2009/2010. Takie studia prowadzić od jesieni będzie 45 uczelni z pośród 63 kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. 7 KOMENTARZY.

 

 

Zobacz także:

NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów:

- Dofinansowane studia pomostowe.

- Czas trwania studiów pomostowych.

 

Aktualności według działów:

- Studia pomostowe

- Dofinansowane studia pomostowe

- Studia pomostowe - fikcyjne praktyki

 

Interesujesz się dofinansowanymi studiami?

Musisz przeczytać Raport Gazety Pielęgniarki i Położnej - Dofinansowane studia pomostowe

Dofinansowane studia pomostowe 2009

Informacje ogólne

Rozmowa ze studentką

Wykaz uczelni

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej- Studia pomostowe - praktyki zawodowe

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych - studia pomostowe

Obowiązujące regulacje prawne według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe

Interpelacje posłów i senatorów według działów - dofinansowane studia pomostowe