MZ ogłosiło przetarg na wyłonienie organizatorów dofinansowanych specjalizacji pielęgniarek i położnych. Pozostało do rozdysponowania 275 miejsc z 1850 na 2009 rok. Zobacz jakie kolejne specjalizacje i w jakich województwach dofinansuje MZ.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane specjalizacje rozpoczynające się 2009 roku zostaną dofinansowane w wysokości 4 337 złotych na jedno miejsce szkoleniowe. Limit miejsc dofinansowanych ustalono na 1850. To ogłoszono w grudniu ubiegłego roku w obwieszczeniu ministra zdrowia, którego treść na stronie internetowej ministerstwa opublikowano dopiero w dniu 21 stycznia br.  

Warto podkreślić, że o środki finansowe na dofinansowane specjalizacje  ubiegają się nie poszczególne pielęgniarki i położne lecz organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

Ministerstwo zdrowia najpierw w 2008 roku ogłosiło jakie priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, będą dofinansowane w roku 2009, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa.

Następnie ogłoszono postepowanie przetargowe.

 

26 maja 2009 roku - Zobacz wyniki pierwszego przetargu na dofinansowne specjalizacje pielęgniarek i położnych 2009 - rozdysponowano 1325 miejsc.

 

26 czerwca 2009 roku - Zobacz wyniki drugiego przetargu na dofinansowne specjalizacje pielęgniarek i położnych 2009 - rozdysponowano 250 miejsc.

31 sierpnia 2009 roku - Dalszy ciąg sprawy "BANKU PYTAŃ" na specjalizację pielęgniarek i położnych. CKPPiP opublikowało przykładowe testy z 13 dziedzin pielęgniarstwa z sesji wiosennej 2009 roku.

1 czerwca 2009 roku - Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych zainteresowanych dofinansowaną specjalizacją.

31 maja 2009 roku - Jakie opłaty poniesie pielęgniarka, która zostanie zakwalifikowana w 2009 na specjalizacę dofinansowaną z budżetu państwa? To zależy. 1163 zł lub nic!

Poniżej publikujemy wykaz specjalizacji, które zamierza dofinansować MZ (275 miejsc szkoleniowych) z podziałem na poszczególne województwa. Wyniki tego przetargu będą znane pod koniec września br.

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK (WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO–POMORSKIE)

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE)

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK (WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK (WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)

PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH (WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE)

PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA DLA PIELĘGNIAREK (WOJEWÓDZTWO POMORSKIE)

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK (WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE)

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE)

PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK (WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE)

 

Mariusz Mielcarek