Identyfikatory i pieczątki pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarstwo - praktyka zawodowa.

 

  Nie ma żadnych przepisów regulujących treść identyfikatorów oraz pieczątek, którymi powinny posługiwać się pielęgniarki i położne. Czy na pieczątkach powinien znajdować się np. numer zaświadczenia prawa wykonywania zawodu? Jedno jest pewne, jeżeli pieczątek i identyfikatorów wymaga pracodawca to ich koszt wyrobienia ponosi pracodawca a ich treść powinien określić  np. zarządzeniem. 

 

  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej stanowi, że absolwenci szkół medycznych uzyskują tytuł zawodowy:

  • licencjat pielęgniarstwa i położnictwa
  • magistra pielęgniarstwa i położnictwa

Wobec tego osoby, które uzyskały powyższe tytuły zawodowe mogą używać identyfikatorów i pieczątek o treści np.

 

Imię i Nazwisko

Licencjat pielęgniarstwa

absolwenci studiów pierwszego stopnia w tym studiów pomostowych,

 

Imię i Nazwisko

Magister pielęgniarstwa

absolwenci studiów drugiego stopnia.

 

Bardzo śmieszą mnie pieczątki lub identyfikatory o treści:

 

Imię i Nazwisko

Licencjonowana pielęgniarka

 

Licencjonowany to może być np. doradca obrotu nieruchomościami czyli osoba która uzyskała licencję!

 

Ponadto pielęgniarki i położne, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mogą używać identyfikatorów i pieczątek o treści np.

 

Imię i Nazwisko

Magister pielęgniarstwa

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

 

Bardzo śmieszą mnie pieczątki lub identyfikatory uzywane przez pielęgniarki o treści, która wskazuje, że jej właściciel ukrywa fakt bycia pielęgniarką:

 

Imię i Nazwisko

Specjalista w anestezjologii i intensywnej opiece

 

Może w przypadku pielęgniarki, która posiada uprawnienia "pielęgniarki systemu" powinno się stosować pieczątkę o treści:

 

 

Imię i Nazwisko

Magister pielęgniarstwa

Pielęgniarka systemu

 

 

 

Zapraszam do dyskusji

Mariusz Mielcarek

P.S. W komentarzach poniżej zasygnalizowano, że w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej są pewne regulacje dotyczące omawianego zagadnienia. Sprawdziłem.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. 247, poz. 1819)

- wyciąg -

§ 6. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:

(...)

 4) dane identyfikujące lekarza, pielęgniarkę, położną udzielających świadczeń zdrowotnych oraz lekarza kierującego na badania lub leczenie:
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu,

Za informację w komentarzach od użytkowników ~wera i ~iwst bardzo dziękuję

Mariusz Mielcarek