Prezes NFZ wydał Zarządzenie określające szczegółowe warunki postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym sposób przygotowania i składania ofert oraz składania środków odwoławczych.

Pielęgniarstwo a NFZ.

 

Zarządzenie Nr  67/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej