MZ przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 roku. Minister Zdrowia pani Ewa Kopacz i Prezes NFZ pan Jacek Paszkiewicz modyfikują swój wyrok opublikowany na głównej stronie Portalu? 8 KOMENTARZY.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

 

Zobacz projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie (wraz z uzasadnieniem) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 roku.

Zobacz dotychczasowe brzmienie powyższego rozporządzenia.

Zobacz projekty nowelizacji innych rozporządzeń "koszykowych" ministra zdrowa.

Zapraszam do dyskusji nad zakresem powyższych nowelizacji.

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

5 listopada 2009 roku - Decydenci nerwowo, pospiesznie i trochę w ukryciu pracują nad nowelizacją wybranych rozporządzeń o świadczeniach gwarantowanych. Plan mają taki . . .