Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 29 grudnia br. zmieniające Zarządzenie Nr 72/2009/DSOZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. 17 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

    

Zarządzenie Nr 91/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 29 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

.