Wiemy jakie uczelnie w tym roku nie będą prowadzić dofinansowanych studiów pomostowych! Zobacz wykaz 61 uczelni, które może będą prowadzić przedmiotowe studia, na 68 akredytowanych. Przeczytaj kolejne informacje dotyczące odpłatności za te studia, wnoszone przez poszczególne pielęgniarki i położne w 2010 roku. 27 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

 

Maksymalna opłata wnoszona przez studentów za studia pomostowe dofinansowane ze środków UE może w 2010 roku wynieść 350 złotych za jeden semestr nauki. Tak stanowią warunki przetargu ogłoszonego dla uczelni medycznych na środki finansowe z UE. Ministerstwo ustaliło maksymalną wysokość czesnego na kwotę 2 680 zł za jeden semestr nauki. W tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2 330 zł oraz wkład studenta w wysokości 350 zł. Ale jeśli w postępowaniu dana uczelnia określi wysokość czesnego na kwotę równą lub poniżej 2 330 zł to studenci nie będą musieli dopłacać z własnej kieszeni. Taka sytuacja była w latach poprzednich. Dlatego nie było konieczności dopłaty do czesnego przez poszczególnych słuchaczy dofinansowanych studiów pomostowych w latach 2009 oraz 2008.

 

Jak będzie w tym roku?

Jeżeli uczelnia ustaliła opłatę za studia w wysokości poniżej lub równej 2 330 zł za semestr to studenci nie będą musieli wnosić dopłaty.

Poniżej wykaz uczelni (alfabetyczny według miasta), w których na pewno nie będzie dopłat od studentów do dofinansowanych studiów pomostowych w 2010 roku.

Białystok - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Bielsko-Biała  - Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Białej
Bydgoszcz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Ciechanów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Częstochowa - Akademia Polonijna w Częstochowie
Częstochowa - Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Dąbrowa Górnicza - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
Gniezno - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Jarosław - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Jelenia Góra - Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Kalisz - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Kielce - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy
Kielce - Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Lipińskiego
Konin - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Kraków - Krakowska Akademia
Krosno - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Kutno - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Kwidzyn - Powiślańska Szkoła Wyższa
Legnica - Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy - Legnica
Lublin - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Łomża - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
Łomża - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Łódź - Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Nowy Targ - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Nysa - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Opole - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
Ostrowiec Świętokrzyski - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
Oświęcim - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu Oświęcim
Piła - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica
Pińczów - Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
Płock - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Poznań - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Radom - Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Radom - Radomska Szkoła Wyższa
Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski
Sanok - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka
Słupsk - Akademia Pomorska w Słupsku
Sosnowiec - Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Suwałki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Szczecin - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Tarnów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Tychy - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach – Zamiejscowy
Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach
Warszawa - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawa - Wydział Zamiejscowy w Warszawie AH-E w Łodzi
Wejherowo – Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Włocławek - Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna
Wrocław - Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
Zamość - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski
Żywiec - Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
 

Uczelnie mogły ustalić cenę maksymalną w wysokości 2 680 zł. Jeżeli dana uczelnia ustaliła opłatę za czesne pomiedzy 2 331 zł a 2 680 to pielęgniarka lub położna będzie musiała wnieść dopłatę w wysokości różnicy tych kwot.

Poniżej wykaz uczelni (alfabetyczny według miasta), w których mogą być dopłaty od studentów do dofinansowanych studiów pomostowych w 2010 roku.

Biała Podlaska - Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II - 2 680 zł

Białystok - Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia - 2 680 zł

Elbląg - Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna - 2 680 zł

Gdańsk - Gdański Uniwersytet Medyczny - 2 500 zł

Kraków - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - 2 500 zł

Legnica - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy - 2 550 zł

Nowy Sącz - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  2 680 zł

Ruda Śląska - Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej - 2 550 zł

Siedlce - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach - 2 680 zł

Uwaga!!! 

Informacje opracowałem na podstawie wyniku pierwszego etapu postępowania przetargowego o środki finansowe dla uczelni kształcących na studiach pomostowych. Teraz uczelnie wymienione powyżej, a jest ich 61 podpiszą z MZ tzw. umowy ramowe. Następnie MZ wystosuje do poszczególnych uczelni zapytanie o ostateczną cenę. I podpisze z wybranymi uczelniami tzw. umowy wykonawcze.

I dlatego ceny podane w ogłoszeniu o wyborze ofert z dnia 29 stycznia 2010 roku nie są ostatecznymi. Dlatego najprawdopodobniej uczelnie, które podały opłaty za semestr powyżej 2 330 zł (a jest ich 9) żeby pozyskać środki finansowe na prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych będą musiały obniżyć opłaty za studia. Wobec powyższego jest bardzo prawdopodobne, że i w tych 9 uczelniach nie będzie dopłat od studentów.

Z iloma uczelniami ostatecznie MZ podpisze umowy wykonawcze? Tego teraz nie wiadomo. Przetarg jest tak prowadzony, że układa się listę rankingową od najtańszych do najdroższych ofert złożonych przez uczelnie. Następnie  rozdziela się środki finansowe dla poszczególnych uczelni aż do ich wyczerpania (od ofert najtańszych do najdroższych). Wobec powyższego z 61 uczelni z którymi MZ podpisze umowy ramowe np. tylko 54 uzyskają środki na dofinansowane studia pomostowe i MZ z nimi podpisze umowy wykonawcze.

Dlatego jedyną pewną informacją na dzień dzisiejszy jest to, że pielęgniarki i położne nie uzyskają dofinansowania na 7 uczelniach, gdyż te uczelnie nie wystąpiły w postępowaniu przetargowym o środki finansowe na dofinansowane studia pomostowe i MZ z nimi nie podpisze tzw. umów ramowych.

Poniżej wykaz tych uczelni, które nie wystąpiły o środki UE:

Giżycko – Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa
Katowice – Śląski Uniwersytet Medyczny
Kołobrzeg - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Wydział Zamiejscowy Nauk o Zdrowiu w Kołobrzegu
Koszalin – Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
Lublin – Akademia Medyczna
Nowa Ruda – Polsko – Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu
Warszawa – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

 

Opracował

Mariusz Mielcarek