Zapraszamy na XIV Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową dla pielęgniarek - Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie pielęgniarki. Warszawa, 11 czerwca 2010 roku.

Konferencje pielęgniarek i położnych.


Tematy Konferencji
1. Aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki
2. Dylematy etyczne i moralne w pracy zawodowej pielęgniarki
3. Wypalenie zawodowe – jak sobie z tym radzić?
4. Pacjent o podwyższonym ryzyku zawodowym – HCV, HBV, HIV
5. Bezpieczne używania narządu ruchu w praktyce pielęgniarskiej
6. Błędy medyczne w aspekcie prawnym
7. Standardy, jakość i organizacja pracy a środki ostrożności

Szczegóły . . .

Formularz zgłoszeniowy . . .