Naczelny Sąd Administracyjny - szpital nie ma prawa zastępować stanowiska pielęgniarki oddziałowej np. stanowiskiem pielęgniarki koordynującej. Szpital ma prawo tworzyć nowe stanowiska, ale nie może nimi zastępować stanowiska pielęgniarki naczelnej, przełożonej pielęgniarek czy pielęgniarki oddziałowej.

Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie.

 

Zobacz artykuł prasowy w tej sprawie . . .

 

.

Zobacz także:

Artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej

Likwidują stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie

14 kwietnia 2009 roku - Wojewoda zakwestionował zmianę w statucie szpitala, ktora polegała na zastąpieniu stanowiska "naczelnej pielęgniarki" stanowiskiem "koordynatora ds. pielęgniarstwa". Sprawa oparła się o NSA. Ten artykuł czytano prawie 3 500 razy. 5 KOMENTARZY.