Naczelna Izba PiP działa na szkodę pielęgniarek i położnych. To kuriozum na skalę światową! Przeczytaj argumentację redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych. Po co nam taki samorząd? Dlaczego nas się zmusza do przynależności do organizacji, która działa przeciwko interesom naszej grupy zawodowej?

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

W projekcie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej MZ zapisało, że pielęgniarka i położna może wykonywać indywidualną lub grupową praktykę jeśli . . . posiada prawo wykonywania zawodu.

Takie stanowisko MZ zostało oprotestowane przez Naczelną Izbę PiP w dniu 1 lipca 2009 roku, która zgłosiła poprawkę do projektu ustawy, że pielęgniarka i położna aby wykonywać indywidualną praktykę powinna oprócz prawa wykonywania zawodu posiadać także "co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie".

Należy podkreślić, ze takiego wymogu nie ma w obecnie obowiązującej ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zgłoszenie takiej poprawki do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej to ewidentne działanie Naczelnej Izby PiP na szkodę pielęgniarek i położnych. Taki zapis powoduje znaczne obniżenie szansy na znalezienia zatrudnienia dla absolwentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Poniżej prezentuje dialog, który nietrudno sobie wyobrazić.

Pielęgniarka, absolwentka przychodzi do Naczelnej Pielęgniarki szpitala powiatowego.

Absolwentka: Ukończyłam studia i jestem zainteresowana podjęciem pracy.

Naczelna Pielęgniarka: Jaki posiada pani staż pracy w zawodzie?

Absolwentka: Nie posiadam stażu pracy. Miesiąc temu ukończyłam studia.

Naczelna Pielęgniarka: Niestety. Nie mogę pani przyjąć do pracy. Choć obecnie poszukujemy pielęgniarek. W naszym szpitalu przyjmujemy do pracy pielęgniarki lub położne prowadzące działalność gospodarczą. Rozliczają się one na podstawie rachunku, który wystawiają naszemu szpitalowi. Nie zatrudniamy na podstawie umowy o pracę. Proszę się zgłosić jak pani będzie ma dwa lata doświadczenia zawodowego. Wtedy będę mogła z panią rozmawiać w sprawie pracy.

Ta sama pielęgniarka udaje się poradni lekarza rodzinnego.

Pielęgniarka: Jestem zainteresowana podjęciem pracy.

Lekarz: Jestem zainteresowany zatrudnieniem pielęgniarki. Mogę panią przyjąć nawet od zaraz. Proszę otworzyć działalność gospodarczą. Będzie pani co miesiąc wystawiać rachunek za swoją pracę.

Pielęgniarka: Niestety nie mogę prowadzić teraz działalności gospodarczej jako pielęgniarka. Bowiem nie posiadam dwóch lat pracy w zawodzie. Mogę wykonywać zawód na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenia.

Lekarz: Przyjmuję do pracy pielęgniarki. Podpisuję z nimi umowę kontraktową. I rozliczam się na postawie wystawianych rachunków. Nie mogę wobec powyższego przyjąć pani do pracy.

Pielęgniarka w powyżej opisanej sytuacji mimo wolnych miejsc pracy pozostała bez pracy, dzięki samorządowi który ma działać w jej interesie.

 

Wniosek Naczelnej Izby PiP ministerstwo zdrowia rozpatrzyło . . . pozytywnie! I w projekcie ustawy z dnia 28 czerwca 2010 roku (art. 21) przekazanym pod obrady Rady Ministrów umieszczono zapis o wymogu posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego.

Nie chcę takiego samorządu, który działa na szkodę pielęgniarek i położnych i ogranicza ich prawa obywatelskie. Prawo do swobodnego kształtowania umów pomiędzy wykonującym pracę a zatrudniającym. A ponadto obniża konkurencyjność pielęgniarek i położnych na rynku świadczeń medycznych.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

27 września 2009 roku - Instytucja indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej w zoz to ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Ten artykuł czytano ponad 4 000 razy. 8 KOMENTARZY.

Aktualności według działów - nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.