Minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, w tym na studia pomostowe pielęgniarek i położnych. To ważna informacja w kontekście dofinansowanych studiów pomostowych 2010. Teraz czekamy na przetarg, który rozstrzygnie: jakie uczelnie będą prowadzić przedmiotowe studia, ile będzie dofinansowanych miejsc na konkretnych uczelniach, jaka będzie wysokość wkładu własnego studenta do czesnego?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
Z DNIA 12 LIPCA 2010 R.

w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne



Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Ustala się limity przyjęć na studia, na kierunkach medycznych, w uczelniach medycznych i uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w roku akademickim 2010-2011.

§ 2.


Limity, o których mowa w § 1, są określone w załącznikach nr 1-16 do rozporządzenia. (pielęgniarstwo pomostowe - str. 24, położnictwo pomostowe str. 36 - przypis redakcji Portalu)

§ 3.


Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 109, poz. 914 i Nr 215, poz. 1673).

§ 4.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

.

8 lipca 2010 roku - Zobacz reportaż z rekrutacji na pomostowe studia dla pielęgniarek. Zobacz wypowiedzi pielęgniarek - stanie po kilkanaście godzin przed uczelnią jest dla nas upokarzające! Zobacz 300 osobową kolejkę, w ramach "listy społecznej".

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU I GAZETY

Obecnie po podpisaniu powyższego rozporządzenia przez ministra zdrowia, w dniu 12 lipca 2010 roku, aby uzyskać odpowiedzi na pytania postawione w tytule artykułu, Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia może zwrócić się do poszczególnych uczelni o informację w zakresie ceny za czesne w ramach kształcenia na studiach pomostowych. Dopiero po roztrzygnięciu przetargu będzie wiadomo na 100% jakie uczelnie będą prowadzić dofinansowane studia w roku akademickim 2010/2011 oraz ile będzie dofinansowanych miejsc. O wyniku tego postępowania przetargowego niezwłocznie poinformujemy na Portalu.

Szkoda, że ministerstwo zdrowia nie potrafi w taki sposób poprowadzić sprawy dofinansowanych studiów aby najpierw było wiadomo jakie uczelnie będą prowadzić w danym roku akademickim dofinansowane studia, a następnie odbywała się rekrutacja na studia.

Ministerstwo od lat pielęgniarki i położne zaprasza do ruletki. Najpierw przejdź proces rektutacji a potem dowiesz sie na jakie studia się dostałeś: dofinansowane, a może na pełnopłatne?

Zabawa na 102. Dla ministerstwa!

Mariusz Mielcarek

Zobacz wykaz 61 uczelni, które mogą ubiegać się o prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych 2010.

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe

Studia pomostowe będą jeszcze krótsze