Reportaż telewizyjny o karach finansowych dla pielęgniarek i położnych. Wysokość kar - od 1 000 do 10 000 zł. Jakie kary przewiduje ustawa o zawodzie lekarza? Od 1 100 zł do 13 500. No to pielęgniarki i położne zrównano z lekarzami, wysokością kar finansowych. Dziękujemy samorządowi i związkowi. BARDZO.

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

.

Zobacz reportaż telewizyjny w sprawie kar finansowych dla pielęgniarek i położnych

 

Zobacz także:

15 lipca 2010 roku - Jednak MZ utrzymało zapisy o karach finansowych dla pielęgniarek i położnych w projekcie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. "Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od 1.000 do 10.000 zł". 9 KOMENTARZY.

Aktualnosci według działów - nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

3 listopada 2009 roku - Kary pieniężne dla pielęgniarek i położnych. Pani Buczkowska: "To dla pielęgniarek i położnych bardzo wysokie kwoty, ale nie sprzeciwiamy się propozycji ministerstwa". Pani Garwacka–Czachor: "Izba będzie podtrzymywać sprzeciw wobec tego rozwiązania". Pani Buczkowska to prezes, a pani Garwacka–Czachor wiceprezes Naczelnej Izby PIP. Może powinny uzgodnić panie wspólne stanowisko samorządu w tej sprawie przed wypowiedziami dla mediów? 14 KOMENTARZY.

28 października 2009 roku - Katalog kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej zaproponowany w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zawiera karę pieniężną (od 1 000 do 10 000 zł). MZ: "Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej." Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Zobacz wysokość kar dla lekarzy. 15 KOMENTARZY.