Poseł Grzegorz Napieralski w interpelacji do ministra zdrowia: czy firma zewnętrzna może przeprowadzać obliczenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalu klinicznym? Czy taka sytuacja jest zgodna z regulacjami prawnymi? Jaki kwalifikacje powinny mieć osoby dokonujące obliczenia przedmiotowych norm?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

.

W związku z zamiarem przeprowadzenia obliczania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach-Ochojcu, przez firmę zewnętrzną, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

.
1. Czy jest dopuszczalna możliwość obliczania norm zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej przez firmę zewnętrzną?

.
2. Jakie zasady powinny obowiązywać firmę zewnętrzną w zakresie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej, jakie kwalifikacje powinny mieć osoby kontrolujące z ramienia firmy zewnętrznej i w jakim okresie czasu takie obliczenia powinny być przeprowadzone?

.
3. Czy obliczanie minimalnych norm zatrudnienia przez podmiot zewnętrzny nie narusza art. 20 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych?

Z poważaniem,

Poseł na Sejm RP

Grzegorz Napieralski

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Normy zatrudnienia

1:20