Niektóre uczelnie wymagają wpłat od pielęgniarek i położnych, które rozpoczną od października dofinansowane studia pomostowe. Czy te opłaty są zgodne regulacjami prawnymi? Czekamy na szybkie i jednoznaczne stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych w ministerstwie zdrowia.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

.

WKRÓTCE OTWARCIE!

Logo_spip

.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia "ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2010 ROKU" czytamy:

"Pod pojęciem ceny oferty ramowej rozumie się cenę jednostkową - cenę jednego semestru ( za 1 osobę ), skalkulowaną w sposób jednoznaczny, zawierającą wartość wszelkich kosztów związanych i wynikających z realizacji zamówienia – w tym m.in. : koszty kształcenia studenta , koszt obsługi administracyjnej studenta i wkład własny studenta.
Waluta ceny oferty ramowej - PLN.
Zamawiający przewiduje, że na 1 osobę szkoloną przeznaczy maksymalnie kwotę 2 330, - PLN na jeden semestr ze środków EFS (w tym : 2 250 PLN - koszty kształcenia studenta i 80 PLN - koszt obsługi administracyjnej studenta, tj. części zadań związanych z zarządzaniem projektem).
Wysokość współfinansowania kosztu kształcenia studenta w ramach jednego semestru studiów pomostowych ( wkład własny wnoszony przez uczestnika) nie może być wyższa niż 350,- PLN.

Natomiast w dokumencie pt. "druk Oferty Ramowej" zapisano: 

7. Cena oferowana przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego (w ofercie wykonawczej) nie może być mniej korzystna od ceny oferty ramowej. Oferta wykonawcza jest mniej korzystna od oferty ramowej, jeżeli którakolwiek cena jednostkowa podana w ofercie wykonawczej jest wyższa od odpowiadającej jej cenie jednostkowej podanej w ofercie ramowej. Oferta wykonawcza, której cena będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie ramowej zostanie odrzucona.

Przeanalizujmy sprawę wezwania do wniesienia dopłat do dofinansowanych studiów pomostowych, wyrażoną w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poniżej cytuję treść przedmiotowego komunikatu:

"Informujemy, że Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dofinansowanie  z Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2010/2011 na kształcenie 105 studentów pierwszego roku.

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia wynosi 1 900 zł na semestr, na osobę. Dopłaty studenta do pełnej opłaty semestralnej wynoszą:
    - 190 zł - w przypadku jednorazowej wpłaty z góry,
    - 150 zł i 106 zł - w systemie 2 rat,
    - 4 razy po 75 zł - w systemie 4 rat".

Tyle komunikat. Wobec przytaczanych powyżej zapisów z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z druku Oferty Ramowej sprawdzić należy, jaką cenę za studia w ofercie ramowej przedstawił Uniwersytet Zielonogórski. Otóż jest to kwota - 1900 zł (pod pozycją 29). Jaką cenę za studia przedstawił UZ w ofercie wykonawczej - 1900 zł (pod pozycją 6). 

Wniosek:

Uniwersytet Zielonogórski w ofercie ramowej i wykonawczej  podał cenę za studia w wysokości 1900 zł - "skalkulowaną w sposób jednoznaczny, zawierającą wartość wszelkich kosztów związanych i wynikających z realizacji zamówienia – w tym m.in. : koszty kształcenia studenta , koszt obsługi administracyjnej studenta i wkład własny studenta.


Mam nadzieję, że sprawa dopłat wynika z nieporozumienia i błędnej interpretacji warunków przetargu przez Uniwersytet Zielonogórski. Chyba, że ministerstwo zdrowia przygotowało dla studentów dofinansowanych studiów pomostowych jakąś niespodziankę . . .

Departament Pielęgniarek i Położnych powinien w sposób jednoznaczny zająć stanowisko wobec dopłat do dofinansowanych studiów pomostowych.

Mariusz Mielcarek

Zobacz wykaz uczelni . . .

 

P.S W dniu 20 września zadzwoniłem do Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia i poinformowałem o "sprawie dopłat" od studentów dofinansowanych studiów pomostowych. Ministerstwo zadzwoniło do Uniwersytetu Zielonogórskiego i poinformowało mnie, że uczelnia źle zinterpretowała zapisy o tym, że "Wysokość współfinansowania kosztu kształcenia studenta w ramach jednego semestru studiów pomostowych ( wkład własny wnoszony przez uczestnika) nie może być wyższa niż 350,- PLN."

Na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego ukazał się następnie komunikat:

"Informujemy, że Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dofinansowanie  z Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2010/2011 na kształcenie 105 studentów pierwszego roku. Studenci tego kierunku nie będą ponosili dodatkowych opłat semestralnych."

Mam nadzieję, że sprawa zostanie załatwiona pozytywnie na innych uczelniach. W ministerstwie nadałem temat uczelni w Lublinie, Siedlcach.

Mariusz Mielcarek  

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe 2010

 

Komentarze użytkowników

#1  2010.09.20 09:08:26 ~gość

Mam nadzieję,że szybko się wyjaśni ta sprawa,ponieważ w WSEI w Lublinie,gdzie właśnie się dostałam ,trzeba zapłacić 250 zł. opłaty administracyjnej.Wstrzymam się do wyjaśnienia z zapłatą i czekam bardzo na finał.

#2  2010.09.20 10:07:23 ~gość

No właśnie,jak to jest bo w Siedlcach musimy zapłacić 380zł.

#3  2010.09.20 11:31:40 ~gosc

WŚSZ Katowice nasza dopłata to 350 zł za semestr

#4  2010.09.20 12:19:05 ~piel.

Uniwersytet Zielonogórski skorygował informację o dopłacie do studiów.STUDENCI NIE PONIOSĄ ŻADNYCH OPŁAT.Najwidoczniej była to zła interpretacja umowy, gdyż w tym roku uczelnia prowadzic będzie studia dofinansowane po raz pierwszy.Pozdrawiam.

#5  2010.09.20 15:33:02 ~gość

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w ŁOMŻY pobiera w tym roku aż 500zł od każdej osoby składającej dokumenty na studia pomostowe. PROSZĘ O POMOC w wyjaśnieniu tej sytuacji.

#6  2010.09.20 16:30:00 ~lila

Właśnie dziś musiałam wpłacić 350 zł w ŚWSZ im.Ziętka w Katowicach.

#7  2010.09.20 20:06:53 moniks77

Czy ktoś ma jakieś info dotyczące Poznania. W dziekanacie na razie milczą:(

#8  2010.09.22 09:32:54 ~gość

Czy macie już jakieś informacje czy irzeba wpłacać te pieniądze,czy jeszcze się wstrzymać?

#9  2010.09.22 17:36:46 ~gosia

Beznadziejne te studia nie warte ani złotówki dobrze że nie płacę i współczuję płacącym, kicha. lipa, poziom zero, tylko strata czasu i brak wolnego w soboty i niedziele . już kończe to . dziwactwo

#10  2010.09.22 21:11:51 ~lllo

I tak pracodawcy pisza:wykszt. piel. SREDNIE TECHNICZNE!

#11  2010.09.30 09:08:33 ~gość

I jak zwykle ministerstwo milczy,a pieniążki trzeba było zapłacić.A miało być gratis!

#12  2010.11.22 20:52:17 ~ktoś

Straszne malkontenctwo.ale to typowe dla tej grupy.przykre

#13  2010.11.28 12:03:25 ~elik21

Szkoda że sprawa dopłat przez studentów za studia pomostowe dofinansowane ucichła i nie została do końca wyjaśniona na uczelniach w Siedlcach i Lublinie.Chyba że coś przeoczyłam i nie wiem.

#14  2010.12.26 10:55:14 ~222

O jakich opłatach piszecie? Studiuję w Sosnowcu. owszem: opłata rekrutacyjna była, ale nie taka wysoka jak tu czytam, opłaty za indeks, legitymacje i ubezpieczenie. I to wszystko. Pozdrawiam studiujacych.

Dodaj komentarz