NFZ znowelizował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Nowelizacja ma zastosowanie do świadczeń zrealizowanych od 1 listopada 2010 roku.

Pielęgniarka, położna poz.

 

.

Treść zarządzenia . . .

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka, położna poz

 


 

 

 PIELĘGNIARSTWO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 2010

 

W pierwszej części publikacji Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej zaprezentowano organizację opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi. Natomiast w części zasadniczej poruszono szczególowe zagadnienia w zakresie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej. Autorzy publikacji w przedmowie podkreślają fakt, że podjęto także specjalistyczne zagadnienia dotyczące opieki nad chorymi wentylowanymi mechanicznie, chorymi w stanie apalicznym oraz  opieki długoterminowej nad dziećmi. Jeden z rozdziałów poświecono omówieniu specyfiki opieki długoterminowej nad chorymi umysłowo upośledzonymi oraz uzależnionymi. W książce zaprezentowano także zagadnia związane z opieką długoterminową w warunkach domowych oraz profilaktyką i leczeniem odleżyn. Ostatnią część publikacji stanowią aneksy zawierające wzory dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki opieki długoterminowej. 

 

Zapraszam do Sklepu Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek