NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na 2011 r.

Pielęgniarka poz. położna poz, pielęgniarka szkolna.

Zobacz projekt zarządzenia. . .

Zobacz także minister zdrowia podpisała rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zobacz wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki i położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz warunki ich realizacji.