Dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych 2011. Ministerstwo zdrowia ogłosiło przetarg na wyłonienie uczelni, które będą prowadziły przedmiotowe studia. Czesne za jeden semestr nie może wynieść więcej niż 2 430 zł. Natomiast dopłata wnoszona przez pielęgniarki i położne nie może być większa niż 300 zł za jeden semestr.

Dofinansowane studia pomostowe.

.l

.

 

Maksymalna opłata wnoszona przez studentów za studia pomostowe dofinansowane ze środków UE w 2011 roku może wynieść 300 złotych za jeden semestr nauki. Tak stanowią warunki przetargu ogłoszonego dla uczelni medycznych na środki finansowe z UE.

Ministerstwo ustaliło maksymalną wysokość dopłaty do czesnego dla danej uczelni, na kwotę 2 430 zł za jeden semestr nauki.

Ale jeśli w postępowaniu dana uczelnia określi wysokość czesnego na kwotę równą lub poniżej 2 430 zł to studenci nie będą musieli dopłacać z własnej kieszeni. Taka sytuacja była w latach poprzednich. Dlatego nie było konieczności dopłaty do czesnego przez poszczególnych słuchaczy dofinansowanych studiów pomostowych w latach 2010 roku oraz 2009 i 2008.

Uczelnie muszą złożyć swoje oferty do dnia 27 maja 2011 roku. O dofinansowanych studiach pomostowych pielęgniarek i położnych, które rozpoczna się w 2011 roku będziemy informować na bieżąco.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

22 grudnia 2011 roku - Ministerstwo Zdrowia zabiera głos w sprawie pobierania przez uczelnie prowadzące dofinansowane studia pomostowe opłat, od pielęgniarek i położnych. Sprawę podnosiliśmy na Portalu od dnia 20 września 2010 roku. Szkoda, że ministerstwo swoje oficjalne stanowisko w tej prostej sprawie, prezentuje po trzech miesiącach . . . w grudniu.

więcej informacji o dofinansowanych studiach pomostowych pielęgniarek i położnych

. . grudniu.