Pielęgniarki rodzinne! Odniosłyście mały sukces! Zmusiłyście ministerstwo do zabrania głosu w sprawie deklaracji wyboru. Uwaga! Nie można spocząć teraz na laurach. Należy bowiem ... zintensyfikować protest w przedmiotowej sprawie.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

 

Zobacz dyskusję na Portalu w przedmiotowej sprawie - ponad 100 KOMENTARZY

Wyślij uwagi do ministerstwa zdrowia - pobierz gotowe pismo

Pismo do ministra zdrowia w sprawie proponowanych zmian w sposobie wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 03.11.2011 roku


Komunikat
dotyczący nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej.W związku z pojawiającymi się niewłaściwymi interpretacjami przepisów zawartych w ww. nowelizacji, Ministerstwo Zdrowia informuje, że zasadniczym celem zmiany przepisów (polegającej na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej poz również deklaracji wyboru świadczeniodawcy poz tak, aby deklaracja nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę czy położną) jest ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom - zarządzania i rozliczania usług z Funduszem w przypadku występujących po stronie świadczeniodawców zmian podmiotowych (np. odejścia lekarza, pielęgniarki czy położnej). Obecnie deklaracja wyboru ma charakter deklaracji imiennej, co powoduje, że w przypadku zmian w tym zakresie zarówno pacjenci jak i świadczeniodawcy mają problemy z uzyskaniem czy rozliczeniem świadczeń.

Powyższa nowelizacja nie wprowadza żadnych zmian czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców poz, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, że będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują. Tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego świadczeniodawcę, u którego osoba ta rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych.


/-/ Krzysztof Suszek
Dyrektor Biura Prasy i Promocji

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo zdrowia uważa, że: "w związku z pojawiającymi się niewłaściwymi interpretacjami przepisów zawartych w ww. nowelizacji" ... To dobre stanowisko ministerstwa zdrowia! Podkreślam! Bardzo mnie cieszy także fakt, że w opinii ministerstwa nowelizacja, "nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy". Tylko należy zadać sobie pytanie. Właściwie, to ministerstwo zdrowia powinno zadać sobie pytanie. Z jakiego faktu wynikają te "niewłaściwe interpretacje"? Może po prostu należy przeredagować zapisy w projekcie nowelizacji? W celu eliminacji tych "niewłaściwych interpretacji"!

Ponadto nie mamy żadnych gwarancji, jako środowisko zawodowe, że te "niewłaściwe interpretacje" staną się w wyniku uzgodnień pomiędzy Prezesem NFZ a Porozumieniem Zielonogórskim "interpretacjami właściwymi" i "jedynie słusznymi". Wtedy ministerstwo zdrowia w swoim kolejnym stanowisku napisze "nic nie możemy". Bo wiadomo, że karty rozdaje ... Porozumienie!

Komunikat powyższy, to dowód na słuszność naszych zastrzeżeń do przedmiotowej nowelizacji i powinien stać się on dla pielęgniarek rodzinnych przyczynkiem do jeszcze bardziej intensywnego bombardowania ministerstwa zdrowia i innych instytucji ww. sprawie.

W najbliższych dniach redakcja Portalu przygotuje nowe pisma do ministerstwa. Należy natomiast nadal wysyłać poniższą propozycje pisma. Tak nadal wysyłać . . . .

Pobierz gotowe pismo

Mariusz Mielcarek 

Komentarze użytkowników

#1  2011.11.03 22:54:51 ~lizi

Powiało optymizmemem ale to tylko delikatny zefirek.Wytężajmy zatem swoje siły .Trzeba dobrze przygotowac strategię i podjąc mądre działania.Sądzę,że teraz izby okręgowe i naczelne powinny przygotowac oficjalne pisma dobrze przygotowane przez prawników.

#2  2011.11.03 23:43:40 ~???

Dlaczego pacjent którego lekarz, czy pielęgniarka zmienili miejsce pracy, NIE JEST ustawowo powiadamiany o tym zdarzeniu przez odpowiednią instytucję np. przychodnię w której dotychczas pracowali!

#3  2011.11.04 07:21:06 ~malutka

Ja w dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego to konkretna poradnia, ma brać pieniądze za deklaracje pacjentów, tych pracowników, którzy z niej odejdą ? Jezeli pacjentowi będzie się udzielać świadczeń w tej poradni to złoży On deklaracje do kogo innego przy tej okazji.Chcą brać pieniądze za za duszyczki, którym nie będą udzielać świadczeń ? Sa tacy, którzy nie chorują latami. Jeżeli lekarz , pielęgniarka, czy też połozna zmienią placówkę to ich obowiązkiem jest poinformować o zmianie pacjentów. A jeżeli osoby takie zupełnie przestaną udzielać świadczeń wówczas za zgodą NFZ poradnia powinna mież czas na uzupełnienie deklaracji na konkretne świadczenia.

#4  2011.11.04 10:54:46 ~piel

Jestem pielęgniarką pracującą w szpitalu, ale dziewczyny trzymam za was kciuki. Nie dajcie się. Jak popuścicie teraz, bo będzie ciężko odzyskać to co wypracowałyście sobie. Powodzenia i pozdrawiam.

#5  2011.11.04 12:18:47 ~poz

Koleżanki ! Dodawajcie komentarze na forum Rynek zdrowia -MZ wyjaśnia wątpliwości wokół wyboru świadczeniodawcy POZ- niech będzie głośno ! Widać nasze protesty coś tam jednak znaczą ! Teraz próbują nas uciszyć wciskając nam.kit, a jak przyjdzie co do czego i nie będzie zmian w projekcie to nas PZ w porozumieniu z NFZ pożre ! Piszcie dalej- my też to robimy- nie jesteście same !

#6  2011.11.04 12:18:47 ~poz

Koleżanki ! Dodawajcie komentarze na forum Rynek zdrowia -MZ wyjaśnia wątpliwości wokół wyboru świadczeniodawcy POZ- niech będzie głośno ! Widać nasze protesty coś tam jednak znaczą ! Teraz próbują nas uciszyć wciskając nam.kit, a jak przyjdzie co do czego i nie będzie zmian w projekcie to nas PZ w porozumieniu z NFZ pożre ! Piszcie dalej- my też to robimy- nie jesteście same !

#7  2011.11.04 12:18:48 ~333

Dlaczego zapisy w nowelizacji ustawy sa takie niejasne? wiadomo o co chodzi, będzie je można interpretować jak kto chce, a szczególnie pacjentowi lekzrz może wcisnąć co zechce. Przepisy powinny byc inaczej zapisane, albo zmienione!

#8  2011.11.04 12:33:01 ~tomek

Ja ślę cały czas do posłów , wysłałam 150 sejm.gov.pl zakładka posłowie

#9  2011.11.04 12:49:01 ~do 333

Masz rację! W Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej JEST napisane np:pielęgniarka i położna JEST samodzielna I NIE JEST samodzielna ( podlega lekarzowi),a tytuł "specjalisty" może uzyskać po szkoleniu specjalistycznym ZWANYM DALEJ specjalizacją(ten sposób kształcenia nie odpowiada wymogom jakie stawia się, dla specjalizacji dla innych zawodów medycznych np. farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego itd.), JEST osobą z wyższym wykształceniem medycznym ( zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju) i NIE JEST osobą z wyższym wykształceniem medycznym -NIE MOŻE PEŁNIĆ dyżurów medycznych tak jak np: farmaceuci itd. JEST to pożywka dla rożnego typu interpretacji, czy demagogii.

#10  2011.11.04 14:37:40 ~piel

Gdzie był nasz samorząd , gdzie były pielęgniarki środowiskowo -rodzinne kiedy (nie)porozumienie zielonogórskie zabijało pielęgniarstwo rodzinne? MZ W tłumaczeniu projektu nowelizacji ustawy nie mówi o pielęgniarkach mających kontrakty z NFZ , mówi się tylko o zatrudnionych w danych podmiotach. Pielęgniarstwa rodzinnego w Polsce nie ma , teraz niszczy się samodzielność zawodową pielęgniarek.

#11  2011.11.04 18:36:20 ~gość

Brawo koleżanki coś się ruszył nie damy się:))))

#12  2011.11.04 21:50:11 ~piel

Oczywiście że się nie damy !

#13  2011.11.04 23:04:29 ~Agata

Też wysłałam maile a jutro idę na pocztę. Pozdrawiam. W jedności siła.

#14  2011.11.04 23:14:26 ~halina58

1)należy teraz bombardować pismami wyjaśniającymi, wszystkie instytucje wymienione w projekcie, które mają teraz opiniować tego ,gniota, 2)słać pisma protestacyjne do marszałków województw(to oni są odpowiedzialni za służbę zdrowia w regionach)oraz wojewodów 3)przygotować z każdego regionu pisma do wszystkich posłów(460sztuk) i zawieźć osobiście do sejmu rozdając je posłom , ewentualnie zostawiając w siedzibach klubów parlamentarnych- tak zamierza zrobić Podkarpacie 4)Jeśli chodzi o ciągłość udzelania świadczeń w sytuacji, gdy któryś ze świadczeniodawców zmienia NZOZ czy całkowicie przestaje pracować i świadczenia wykonywać będzie inna osoba, to problem deklaracji można załatwić przez przekazanie ich na podstawie CESJI, nie trzeba majstrować przy ustawie! -takie rozwiązanie również proponować w pismach

#15  2011.11.04 23:59:29 ~do 14

Czy Ci o to chodzi w punkcie 4 (Jeśli chodzi o ciągłość udzielania świadczeń w sytuacji, gdy któryś ze świadczeniodawców zmienia NZOZ czy całkowicie przestaje pracować(.)? -USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Art. 10. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

#16  2011.11.05 06:13:47 ~gosc 5

Będzie tak jak postanowi PZ takie jest moje zdanie po długoletniej współpracy z NFZ , obecnie za wszelką cene dąży się do eliminacji samodzielnych praktyk , osobiście nie widząc przyszłości odeszłam ,otworzyłam inną działalność ,powiem warto ,za długo siedziałam w tym bagnie ,walczyłam i wierzyłam ze będzie lepiej ,szkoda czasu pozdrawiam

#17  2011.11.05 07:12:37 ~gość

Takich jak gość 5 nie potrzebujemy i bardzo się cieszę że nie ma jej wśród nas, czas słabych i uległych pielęgniarek już minął

#18  2011.11.05 10:01:36 ~do#17

- a ja (w przeciwieństwie do Ciebie) uważam, że ,gość 5" to osoba, która realnie stąpa po ziemi. Prawidłowo ocenia sytuację a mając bagaż własnych doświadczeń podjęła właściwą decyzję. Napisałaś, że ,czas słabych i uległych pielęgniarek już minął" - czy wierzysz w to, czy tylko taką masz nadzieję? Moim zdaniem jedynym przejawem ,siły" poszczególnych osób z naszego grona jest głupawa walka ze sobą nawzajem! Złość wyładowujemy na sobie zamiast zamienić ją w twórcze działania! Bijemy pianę za szafą, nie potrafimy wybrać liderów, nie dajemy im merytorycznego wsparcia, nie znamy mechanizmów rynkowych, dajemy sobą manipulować i dajemy się wykorzystywać! Naszym wrogiem nie są obcy - same dla siebie jesteśmy destrukcyjne! Brak wiary i samoupodlenie zaprowadziły nas na skraj przepaści a klapki na oczach uniemożliwiają nam postrzeganie świata w wymiarze realności.

#19  2011.11.05 10:59:06 ~a ja

Koleżanki proponuję nagłośnić tą sprawę wśród posłów RUCHU PALIKOTA i SLD,życzę powodzenia,dużo odwagii wytrwałości w dążeniu do celu,wspólnymi siłami,doprowadzimy do konsensusu aby ta ustawa była pomyślna dla całego naszego medycznego środowiska i pacjentów, pozdrawiam

#20  2011.11.05 12:13:10 ~!

Moim zdaniem w ,całym tym komentarzu ministerstwa" jest jedno - najważniejsze dla Was zdanie - ,że będzie to również wybór świadczeniodawcy, U KTÓREGO dany lekarz, pielęgniarka lub położna PRACUJĄ"! Założono z góry, że pielęgniarka MUSI U KOGOŚ PRACOWAĆ (! ). Jak widać - sama nie może być świadczeniodawcą! Zjednoczcie się, utwórzcie i zarejestrujcie np. ,Porozumienie przeciwko Porozumieniu Zielonogórskiemu", gdyż bez silnej korporacji branżowej nie dacie rady nic zrobić! Wasze indywidualne działania nie przyniosą efektów - potrzebujecie silnej reprezentacji dla waszych grupowych interesów! Pozdrawiam.

#21  2011.11.05 13:15:20 ~tomek

Treść artykułu z rynku zdrowiaPZ: premier i minister zdrowia nie dotrzymują obietnic z 2010 roku • PZ, DMX/Rynek Zdrowia • 30-05-2011 12:53 Lekarze rodzinni zrzeszeni w Federacji Porozumienie Zielonogórskie (PZ) ujawniają treść ustaleń, jakie w grudniu 2010 roku zostały podpisane z Ministerstwem Zdrowia oraz NFZ. - Grudniowe porozumienie to lista niedotrzymanych obietnic ministerstwa - mówi Jacek Krajewski, prezes PZ.

#22  2011.11.05 13:17:05 ~tomek

C. d.Według Jacka Krajewskiego postulaty zawarte w grudniowym porozumieniu miały być od razu wcielone w życie. -Tymczasem mija szósty miesiąc, a najważniejsze punkty nie zostały zrealizowane - dodaje. Krajewski przypomina, że w grudniu 2010 roku doszło do spotkania zarządu PZ z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie okazało się wtedy przełomem w prowadzonych od dłuższego czasu rozmowach lekarzy rodzinnych z Ministerstwem Zdrowia i NFZ. Dotyczyło przepisów, które utrudniają chorym dostęp do niektórych świadczeń oraz podwyższenia miesięcznej stawki kapitacyjnej przeznaczonej na leczenie ubezpieczonego pacjenta.

#23  2011.11.05 13:18:31 ~tomek

C.d.- Z uwagi na to, że ministerstwo nie było w stanie spełnić postulatów płacowych, lekarze zgodzili się powrócić do rozmów dotyczących finansowania POZ w tym roku. Najistotniejsze były jednak żądania wprowadzenia prostych uregulowań, które miały zlikwidować urzędnicze problemy i ułatwiłyby leczenie pacjentów - tłumaczy Krajewski. Krzysztof Radkiewicz, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, dodaje, że ministerstwo nadal nie spełniło sześciu z dziesięciu punktów umowy. PZ wśród niespełnionych obietnic wymienia zobowiązanie minister zdrowia do niezwłocznego podjęcia inicjatywy legislacyjnej, która umożliwiłaby przeprowadzanie szczepień zalecanych tak jak w poprzednich latach.

#24  2011.11.05 13:19:37 ~tomek

C.d.Lekarze z PZ liczyli też na dokonanie ustalonych z nimi zmian w rozporządzeniu "koszykowym". Minister zdrowia miała wydać interpretację rozporządzenia "koszykowego" wskazującą, że pielęgniarka POZ zobowiązana jest do wykonywania w swoim gabinecie zabiegowym zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczących pacjentów do niej zadeklarowanych. - Część pielęgniarek kontraktowych nie wypełnia swoich obowiązków, wynikających z kontraktów podpisanych z NFZ. Wiele z nich nie dysponuje własnymi gabinetami z częścią zabiegową. W związku z tym bardzo często ich czynności muszą wykonywać lekarze - zauważa PZ.

#25  2011.11.05 13:20:36 ~tomek

C.d.Lekarze przypominają także, że zgodnie z ustaleniami, podjętymi pod patronatem premiera Donalda Tuska, w kwietniu 2011 roku miała być przeprowadzona analiza stanu finansów NFZ a w sytuacji, w której stan ten będzie pozwalać na zwiększenie finansowania świadczeń zdrowotnych -miało to dotyczyć także świadczeniodawców z zakresu POZ. Porozumienie Zielonogórskie skarży się RPO i premierowi na prezesa NFZ

#26  2011.11.05 14:20:21 ~tomek

Zwróćcie uwagę jak są robione ustalenia o nas ,bez nas po CICHACZU! ministerstwo i premier razem , w duecie

#27  2011.11.05 16:43:25 ~magda

Gosciu pomysl co piszesz ,gosc5 realnie patrzy na sprawe.Pracuje 13 lat na kontrakciei widze co sie dzieje,czekam konca.Pozdrawiam

#28  2011.11.05 19:13:05 ~gosc5

Do goscia-nie jestem słabą i uległa pielęgniarką , 11 lat na kontrakcie wystarczy,to nie jest praca to szarpaczka.Wierzyłam ze bedzie dobrze ,angazowałam sie w akcje protestacyjne.W koncu otworzyłam oczy i odeszłam od współpracy zNFZ.Pomimo innej działalnosci którą prowadze wykonuje zawód pielęgniarki komercyjnie.Twoja wypowiedz-nie dam sie wciągnąc w tą absurdalną dyskusje.

#29  2011.11.05 20:28:50 ~lidka

no i cisza bo pojawiły sie ostatnie mądre wpisy czyzby niektórym odebrało mowe a moze pojęły o co chodzi.

#30  2011.11.05 20:28:50 ~lidka

no i cisza bo pojawiły sie ostatnie mądre wpisy czyzby niektórym odebrało mowe a moze pojęły o co chodzi.

#31  2011.11.05 20:28:50 ~lidka

no i cisza bo pojawiły sie ostatnie mądre wpisy czyzby niektórym odebrało mowe a moze pojęły o co chodzi.

#32  2011.11.05 21:28:36 ~do Lidki

Wpisów jest niewiele, bo i niewiele osób z naszego środowiska jest w ogóle zainteresowanych tym, co wokół nas się dzieje. Jesteśmy jak marionetki, które tak poruszają wypustkami swojego ciała, jak tego sobie życzą manipulujący nitkami decydenci! Nigdy nie wiemy kto wróg, a kto przyjaciel! Mamią nas wszyscy a my, jak cielęta prowadzone na rzeź nie potrafimy powiedzieć stanowczo - DOSYĆ TEGO! Głupie tłumaczenie, że nie możemy sobie pozwolić na bunt bo .mamy dzieci na utrzymaniu, bo .itd! A niechże w końcu mężowie zaczną łożyć na nasze i dzieci utrzymanie a my pójdziemy pracować dopiero wtedy - gdy na kolanach nas o to poproszą! Tak - niech poproszą lekarze, niech proszą rodziny, niech w końcu błaga nas rząd - niech płacą i szanują lub niechaj sami zawijają rękawy i tą cudownie lekką i jakże wdzięczną pracę wykonują! Dajmy szansę swoim mężom - niech staną na wysokości zadania a my na zasłużony odpoczynek w ciepłe kraje!

#33  2011.11.06 05:58:57 ~lidka2

Jak ciebie stać na ciepłe kraje to powodzenia

#34  2011.11.06 06:22:45 ~HELP

Nie wierzę w pokrętne tłumaczenia MZ- wyjdzie jak zawsze ze szkodą dla naszego środowiska. Kozetka, obowiązek posiadania gabinetów, konieczność wykonywania zabiegów zlecanych przez specjalistów, zmiany w nazewnictwie piel. rodzinnej itd. Jeśli teraz odpuścimy, to już po nas.

#35  2011.11.06 09:52:06 ~a ja

Koleżanki, więcej optymizmu w tej walce, wiadomo że sami lekarze nic nie zrobią w opiece nad pacjentem czy to zdrowym ,czy chorym,nie raz i nie dwa już udowodniono,tylko wytrwałości i walki upartej w dążeniu do celu. MZ i NFZ to chyba nie Dobra Ciocia ,która wydaje pieniądze za niewykonywane usługi tylko za listę poz na świadczeniodawcę którego nie ma, trzeba przypomnieć NFZ, że za każdego zmarłego- świadczeniobiorcę musieliśmy robić korekty rachunków i zwracać pieniądze.Więc po co ta ustawa komu potrzena i do czego ma służyć niech MZ i NFZ zrozumie co robi dla jednej i drugiej grupy świadczeniodawców POZ POZDRAWIAM

#36  2011.11.06 11:33:22 ~lizi

Ale NFZ i MZ powinni wiedziec,że przychodni chodzi tylko o pieniądze ze stawki kapitacyjnej.Wszyscy wiemy co robi pielęgniarka i położna srodowiskowa w poz.Pisze recepty,zwolnienia,rejestruje pacjentów a czasem sprząta.Na pracę w środowisku nie ma już czasu.Lekarze z poz mają więc tanią siłę robocza,i pieniądze za pracę w srodowisku.Można dokonac porównania czasu pracy z pacjentem i jakośc usługi proponowanej przez pielęgniarki i położne kontraktujące z NFZ a tymi ,które pracują u lekarzy.Czy ktoś z dycydentów mógłby zwrócic na to uwagę.Pozdrawiam.

#37  2011.11.06 12:34:16 ~??

Pielęgniarka/rz JEST odrębnym zawodem od zawodu lekarza ( każdy z tych zawodów posiada odrębną ustawę o zawodzie).Dlaczego wszystkie pielęgniarki środowiskowe samodzielnie nie kontraktują swoich usług z NFZ?

#38  2011.11.06 16:39:20 ~halina58

Do Pana Mielcarka! Powinniśmy mieć taki portal dyskusyjny jak ma PZ, gdzie logują się hasłami dostępnymi tylko dla nich Obecnie wszystkie nasze dobre pomysły, a zagrażające w jakimś stopniu ich interesom, są natychmiast opracowywane, aby nie dopuścić do ich ewentualnej realizacji, jestem tego pewna.Wiem, bo pracuję z lekarzami którzy są na indywidualnych kontraktach,są członkami PZ (ja również na indyw. kontrakcie), że namiętnie śledzą nasze dyskusje na tym portalu.

#39  2011.11.06 16:52:01 ~lizi

Sprawa jest oczywista,nie bedę powtarzała się i wymieniała co robi piel.i poł. srodowiskowa w przychodni.'Tania siła robocza'to nie sarkazm lecz stan faktyczny.Dlatego zmiana formy pracy czyli podpisanie swojego kontraktu z NFZ to zawsze rozwiazanie siłowe między stronami[lekarze pielęgniarki i położne].Poza tym wymagania stawiane nam przez Nfz są bardzo duże;odpowiednie gabinety z wyposazeniem,toaletami dla niepełnosprawnych itp[odsyłam do ustawy]Ale jest to do pokonania[zachęcam bo warto]

#40  2011.11.06 18:35:23 ~GOŚĆ

Do halina 58 masz racje koleżanko, ja też pracuj z lekarzami którzy śledzą nasze wpisy i niby tylko dla relaksu ale jestem pewna że wielu z nich wykorzystuje je przeciwko nam, dobry pomysł na indywidualne logowanie do forum .Panie Mariuszu myślę że ta kwestia jest bardzo ważna proszę wziąść ją pod uwagę

#41  2011.11.06 20:10:46 ~dorota

Ja też jestem za indywidualnym logowaniem , sporo tu podp.aczy, nie potrzebni nam są nieproszeni goście podający się za pielęgniarki

#42  2011.11.06 20:19:59 ~gość

No właśnie starsza pani przykuta do łózka wymagająca całodobowej opieki wypowiada się na forum oceniając pielęgniarkę, śmierdzi to z daleka

#43  2011.11.06 21:28:18 ~do 41 i 42

Co Was straszy, ze chcecie w pewien sposób utajnić dyskusję?

#44  2011.11.07 06:26:07 ~do ~??

Nie kontraktują, ponieważ NFZ woli kontraktować kompleksowo, za niższą stawkę, no cóż, a samodzielne kontrakty dla pielęgniarek to załatwią pielęgniarki poz(bo zmieniono nazewnictwo)tak jak załatwili pielęgniarki szkolne. Stawka jest nie do przyjęcia, wsółczuję koleżankom, które jaskoś muszą sobie radzić za tą stawkę, a miało być tak pięknie. Pozdrawiam wszystkich i życzę wszystkiego dobrego. Nie dajcie się wmanewrować w wypisywanie recept. Lekarze nie chcą bo NFZ szykuje kontrole i kary za nieuzasadnione? wypisywanie leków refundowanych

#45  2011.11.07 20:04:18 ~do 44

Z tymi receptami to GŁUPI ŻART! Wystarczy sama Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej!

#46  2011.11.08 18:49:31 ~gość

Wejdźcie sobie na stronę naczelnej izby pielęgniarek i położnych pełno tam jakichś bzdur i stanowisk ale ani jednego słowa na temat naszego problemu. Brawo panie kwoki, widzimy waszą ciężką pracę i mam nadzieję że niedługo nastąpi wasz koniec

#47  2011.11.08 19:17:06 ~w

Zaraz po ukazaniu się projektu zmiany ustawy napisałam do nipip, i co, nic.Dyskusja na tym portalu też ustaje myślę, że większość z nas już zdaje sobie sprawę, że to koniec naszej samodzielności, naszej działalności. Co nam pozostało, szukać pracy? Tylko gdzie, może w dużych miastach będzie łatwiej, ale w małych miejscowościach będzie duży problem.Zasilimy rzesze bezrobotnych? Albo zostawimy rodziny i wyjedziemy opiekować się osobami zagranicą.

#48  2011.11.08 19:44:08 ~halina58

Nie możemy sie poddawać! Musimy walczyć do końca, aby nie mieć własnego poczucia winy, że czegoś zabrakło w naszych działaniach.My na Podkarpaciu rozsyłamy różne pisma protestacyjne do kogo możemy. Podaję link z naszym pismem, który kto może niech śle do decydentów, ale też do mediów.-http://kontakt24.tvn.pl/artykuł,apel-pielegniarek-i-poloznych-ws-likwidacji-kontraktowania-poz,152614.html

#49  2011.11.08 19:50:00 ~halina58

Podaję również namiary na media , do których wysyłamy protesty i oczywiście wyjaśnienia w czym tkwi zagrożenie, bo przecież, jeśli ktoś nie zna tematu, powie ,czego one chcą? " Media: portal@tvn24.pl; interwencja@polsat.com.pl; twoje@tvp.info; teleexpress@tvp.pl; wiadomości@tvp.pl; panorama@tvp.pl; sprawa.dla.reportera@tvp.pl; ekspres.reporterow@tvp.pl; celownik@tvp.pl; Poświęcie jeszcze trochę czasu i ślijcie protesty!

#50  2011.11.08 20:00:35 ~halina58

Do ~do41 i 42, - użyj mózgu, a sama zrozumiesz co nas straszy! chyba, że jesteś z PZ i nie będziesz mogła/mógł spokojnie buszować na tym portalu- a to już inna bajka!

#51  2011.11.08 21:36:48 ~43 DO 50

Nie znam portali PZ i nie mam pojęcia o czym dyskutują ludzie w nim zrzeszeni.1)Dyskusja na tym portalu toczy się(opisuje) wokół sytuacji, problemów itd, jakiejś części społeczeństwa polskiego-MY PIELĘGNIARZE/RKI POLACY, MY PIELĘGNIARKI/RZE OBYWATELE POLSKI ( każdy ma dostęp-JEST SWÓJ, NIE MA OBCYCH), 2)SPRAWĄ (fachowców) ZAWODOWYCH: filozofów,pedagogów społecznych,psychologów społecznych, socjologów JEST/BYŁO opis zjawiska komunikacji społecznej w tym np. racjonalności argumentów użytych przy konstruowaniu prawa, czy modelowanie jakiejś grupy zawodowej przez np. instytucje państwowe, na wzór kolonialny itd.

#52  2011.11.08 22:47:15 ~do 48

Podaj poprawny link z pismem

#53  2011.11.08 23:35:53 ~halina58

Link jest poprawny, należy wpisać go dokładnie i strona sie otwiera- próbowałam i jest OK!

#54  2011.11.08 23:47:12 ~halina58

Podaję jeszcze link z meilami wszystkich posłów http://icppc.pl/stanowiska/? cat=20

#55  2011.11.09 10:30:41 ~Hm

Co się stało z ludźmi! Niegdyś sprawą np.polskich zawodowych filozofów, socjologów,pedagogów było NIE ZWLEKANIE na grunt rodzimy byle czego i byle czego rodzimej produkcji NIE POWIELANIE, ROZPOWSZECHNIANIE!

#56  2011.11.11 19:00:16 ~-e-

Przecież to wyjaśnienie p. Suszka świadczy o tym iż osoba ta w ogóle nie rozumie co tłumaczy i chyba nie potrafi czytać tego co sama napisała ze z r o z u m i e n i e m .składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, że będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują."

#57  2011.11.11 20:19:13 ~w

Wreszcie pani Buczkowska raczyła wypowiedzieć sięw sprawie zmiany ustawy. Co prawda bardzo późno, bo tuż przed tym jak minister Kopacz została marszałkiem, ale.Jestem przekonana, że nie miała innego wyjścia, po naszych działaniach.Zmusiłyśmy ją do zajęcia stanowiska, i to jest też nasz mały sukces.Może nam się uda? oby tak było. Ale nie uśpijmy naszej czujności.

#58  2011.11.11 20:52:14 ~333

Gdzie można znaleźć tę wypowiedź p.Buczkowskiej?

#59  2011.11.12 08:23:22 ~w

Pismo jest na stronie naczelnej izby, w aktualnościach

#60  2011.11.13 18:24:30 ~szkolna

Przecież ukazał się projekt zarządzenia Prezesa NFZ na 2012 i wszystkie zakresy pielęgniarek pracujących w poz biorą udział w kontraktowaniu świadczeń

#61  2011.11.13 20:13:24 ~333

A Pani szkolna chyba dalej nie wie w czym tkwi problem?

#62  2011.11.15 19:25:26 ~gość

Pan Mariusz Mielcarek - dziękujmy i prosimy o pomoc i nie przestawanie w dążeniu do celu ,do którego wszyscy zmierzamy .Panie Mariuszu ,jak możemy włączyć się i pomóc panu? Przecież to dla naszego dobra ,dla naszego "być ,albo nie być "

#63  2011.11.16 19:41:39 ~do gościa

Nadal będziecie , nie ma obawy złego licho nie bierze

Dodaj komentarz