Prezes NFZ wydał w dniu 17 listopada zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Pielęgniarki, położne rodzinne.

 

 

Zobacz zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Zobacz informacje w sprawie bieżacej sytuacji podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne

.

Komentarze użytkowników

Dodaj komentarz