Zobacz treść wniosku do Prezesa Naczelnej Izby PiP w zakresie uchwały Zjazdu Krajowego, która zwiększa o 100% ściągane na rzecz izby obowiązkowe składki od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Składki członkowskie od pielęgniarki i położnej.

        

 

                                                         Poznań, dnia 8 grudnia 2011 roku
                                             

                                                       Pani
                                                       Grażyna Rogala – Pawelczyk
                                                       Prezes
                                                       Naczelnej Rady
                                                       Pielęgniarek i Położnych
                                                      
Warszawa

.

Na podstawie art.2 ust 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

  • fragmentów protokołów posiedzeń organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz komisji i zespołów powołanych przez tą Radę w celu opracowania projektu uchwały na VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału zamieszczonego na stronie 246 i 247 materiałów delegata na Zjazd Krajowy,
  • fragmentów stenogramu lub protokołu VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych dotyczących ujętego w programie Zjazdu punktu w zakresie uchwały  wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału zamieszczonego na stronie 246 i 247 materiałów delegata na Zjazd Krajowy.

Ponadto wnoszę o udzielenie informacji jakie merytoryczne przesłanki stały u podstaw projektu uchwały  w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału zamieszczonego na stronie 246 i 247 materiałów delegata na Zjazd Krajowy, który podnosił o 100% składkę członkowską od osób wykonujących zawód  w ramach działalności gospodarczej. Proszę również o informacje w zakresie przeprowadzonych kalkulacji finansowych zwiększenia przedmiotowej składki.

                                                       Mariusz Mielcarek

                                                         Portal i Gazeta

                                                    Pielęgniarek i Położnych

                                               www.pielegniarki.info.pl

                                     www.gazeta.pielegniarki.info.pl

.

Zobacz więcej w przedmiotowej sprawie. Ponad 100 KOMENTARZY.

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.12.08 11:08:31 ~ania

Doskonale p. Mariuszu

#2  2011.12.08 14:48:50 ~piel

Panie Mariuszu! Prosimy również o przytoczenie ustawy, która obligatoryjnie zmusza nas do utrzymywania pań zasiadających w izbach, poprzez płacenie składek. Jak do obrony nas przed korupcyjnymi działaniami lekarzy i NFZ - to cisza, a do płacenia składek - przymus!

#3  2011.12.08 16:39:45 ~Delegatka

Szanowny Panie Mariuszu! Na Pana portal "wchodzę " tylko aby sprawdzić jakie to skuteczne działania Pan podejmuje i jakim cudotwórcą Pan jest na co dzień, natomiast czytając czasami Pana osiągnięcia poprawia mi Pan skutecznie samopoczucie doprowadzając czasami do płaczu ze śmiechu. Tak się składa że byłam uczestniczką tego zjazdu i nie przypominam sobie aby Pan miał tam jakiś wkład a wręcz odwrotnie, dokonane zmiany były za sprawą 329 innych osób na sali.Widzę że populizm i mania chwalenia się czyli bufonada Pana nie opuszcza. Trzymać tak dalej!

#4  2011.12.08 17:25:52 ~a

Drogie koleżanki musimy przyznać ,że w naszej działalności kontraktowej, to tak jak w łańcuchu pokarmowym, ktoś kogoś musi zjeść aby żyć, zajęte byłyśmy sprawą wyboru deklaracji przez pacjenta walczyłyśmy aby mieć swoje miejsce pracy,a koleżanki- przedstawicielki wykorzystały tą chwilę na VI KRAJOWYM ZJEZDZIE ustawą zwiększającą o 100% składki członkowskie Śmię twierdzić że powinnyśmy wysłać tyle petycji do NIPiP co do MZ NFZ i posłów jakim prawem podnoszą składki jeżeli stawki proponowane przez NFZ na rok 2012 są stałe od trzech lat i z nich musimy żyć, utrzymać miejsce pracy,a kryzys wszystkich dotyka nie tylko izby pielęgniarek i położnych pozdrawiam

#5  2011.12.08 17:57:15 ~gośc

Nasze koleżanki są tak pazerne że szkoda słów na komentarz Napiszcie czy musimy płacić składki

#6  2011.12.08 18:39:18 ~Ewa

Delegatka chyba z bankietu po zjeździe wróciła i jeszcze jej się humor trzyma. Najedzona, napita teraz swoją bufonadę zaczyna. Nie zauważyła że więcej złego ten zjazd przyniósł niż dobrego. Gratulacje, pracować można, ale ważniejsze są efekty.

#7  2011.12.08 19:49:17 ~Agata

Zapomniał Pan dodać, że do tej pory Panie mające swoją działalność jeśli zarabiały 3500 płaciły około 18 złotych a te na umowę o pracę przy tej samej kwocie zarobku 35 zł

#8  2011.12.08 20:15:00 Redakcja Portalu

Do autora komentarza nr 7. Uwaga jak najbardziej słuszna! I idelnie potwierdza mój postulat o składkę kwotową. Druga sprawa, że "zarobek" 3600 z umowy o pracę, a "zarobek" 3600 z działalności gospodarczej to dwie różne sprawy, które trudno porównać nie znając informacji co kryje się pod słowem "zarobek". Myślę ponadto, że trudno znaleść pielęgniarkę czy położną z wynagrodzeniem zasadniczym 3 500 zł. Ale zgadzam się, że argument zawarty w komentarzu nr 7 trzeba brać pod uwagę w dyskusji o wysokości składek. Dziękuję za mertoryczny wpis. Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#9  2011.12.08 20:18:13 ~w

Agatka, 3500zł na kontakcie, a 3500 płacy brutto w ramach umowy o pracę, to są dwie różne sprawy.Poczytaj i poznaj dokładnie sprawę i wtedy oceń wysokość składki w jednym i drugim przypadku.

#10  2011.12.09 01:08:15 ~zula

Koleżanki nie ośmieszajcie się pytaniem czy musicie płacić składkę do samorządu, bo to naprawdę świadczy o totalnym braku wiedzy na temat Waszego zawodu.

#11  2011.12.09 11:00:41 ~Jerzy

Do pani Agaty - proszę podać choć jeden przykład pielegniarki na działalności która zarabia 3500 zł na czysto - przedstawiałem na forum koszty działalności z tych 3500 zł zostaje na rękę około 1680 zł - proszę nie mącić kolezankom w głowach. zpowazaniem Jerzy

#12  2011.12.09 13:13:48 ~@

Do P. Jerzego - Nie jestem Agatą ale też może coś dodam dla prawidłowej oceny różnych pojęć, które warto doprecyzować. Otóż pielęgniarka na umowie o pracę otrzymuje ,angaż" w którym określone jest WYNAGRODZENIE ZASADNICZE - od niego naliczane są wszystkie składniki pochodne tzn. noce, święta i wysługa co daje w sumie wynagrodzenie brutto. Od wynagrodzenia brutto potrącane są: składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), oraz składka zdrowotna, podatek .itd. Agata nie mąci nikomu w głowach, gdyż np. ja, mając wynagrodzenie zasadnicze 2.650 zł i dodatek stażowy 20% (530 zł) nie mając nocy ani świąt ani też żadnych pożyczek brutto na pasku mam 3180 zł a do ręki otrzymuję (netto) dokładnie 2189 zł! 1%-wą składkę do Izb płacę w wysokości naliczonej od kwoty wynagr. zasadniczego, a więc 26,50 zł.

#13  2011.12.09 13:14:20 ~@

C.d Jak widać nie było krzyku, gdy z umowy cywilno-prawnej dotychczas koleżanki i koledzy płacili TYLKO 18 zł (0,5% w stosunku do wskazanego za 2011 rok przec. wynagr. w sektorze przedsiębiorstw) podczas gdy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę płaciły więcej – patrz: mój przykład! Alarm pojawił się teraz (? ), gdy relacje mogą ulec zmianie – może z korzyścią dla tych pierwszych – a może nie koniecznie? Moralność Kalego: jak Kali ukraść krowę - to dobrze, jak Kalemu ukraść krowę to źle!

#14  2011.12.09 13:14:49 ~@

C.d. Jakie kryterium miałoby być Pana zdaniem sprawiedliwe? Kwotowe? Też chyba nie. – np. 25 złotych dla jednych jest niewielkim odsetkiem z ich RZECZYWISTYCH DOCHODÓW (nie zaniżanych sztucznie dla fiskusa poprzez różnego rodzaju inwestycje własne ,wrzucane w koszty”…wiemy o co chodzi? ) a dla innych na pewno przekroczy zdecydowanie obecną wartość rzeczowego ,procenta&rdquo! Proszę zatem wydać SALOMONOWY WYROK, który jak mniemam zakończy ten do nikąd prowadzący spór nad wyższością świąt …&hellip! Proszę zaproponować rozwiązanie, z którego będą zadowoleni wszyscy! Pozdrawiam.

#15  2011.12.09 16:12:04 ~gość

Jestem za tym , by kwota składki na izby była stała dla wszystkich i wynosiła 10 zł.Na tyle polską PIELĘGNIARKĘ W OBECNYCH CZASACH STAĆ.Tylko nieliczne zarabiają średnią krajową. Skoro wydatki izb są wyższe to należy je zweryfikować etaty zlikwidować na rzecz prac o dzieło, pensje przewodniczącym obniżyć , bo tu nie kopalnie króla Salomona. Należy przede wszystkim wrócić do prawdziwej rzeczywistości . Prawda jest taka, że będę płacić tyle na ile będzie mnie stać i możecie oddać mnie do sądu za to, że zamiast składki w wydumanej kwocie kupię chleb dla swojej rodziny. Może gdy się media zainteresują waszą pazernością do skończy się obowiązkowość tej parodii związku

#16  2011.12.09 17:14:54 ~gość1

Czy można tę uchwałę zaskarżyć do sądu?

#17  2011.12.11 10:56:56 ~szkolna

Kiedy w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ na rok 2011 dla POZ przyznano nam 10 zł podwyżki do stawki kapitacyjnej na ucznia /rok, by wyrównać dysproporcję pomiędzy pielęgniarkami POZ i położnymi POZ, to po konsultacjach w izbach obcięto nam tą kwotę do 4 zł, a we wrześniu 2011 podniesiono współczynniki piel. środowiskowym na dzieci do lat 6, a tym samym i pieniądze , a nam dostała się dodatkowa praca , bo panie nagminnie nie wykonują przysługującym im przesiewów na te dzieci. Obecnie podwyższając nam składkę na izby nikt z nami tej podwyżki nie konsultował. Nikt nie szukał optymalnego wyjścia, tylko buch jak brakło to niech płacą więcej. Pytam się z czego szanowne Panie mamy płacić więcej? Czy mam iść do sądu ( bo w tej sytuacji opłata sądowa jest niższa ) po weryfikację tej składki?

#18  2011.12.11 13:40:02 ~gość2

Wynika z tego ,że izby bardzo lubią rządzić tylko z przeliczaniem środków pieniężnych im nie idzie. Może tak obowiązkowy kurs matematyki na poziomie podstawowym dla delegatów na Krajowy Zjazd?

#19  2011.12.11 13:43:41 ~do @

Tylko dlaczego ja zarabiając 1550 zł mam odprowadzać składkę 30 zł/m-c?

#20  2011.12.12 18:26:42 ~gość3

Nie wszystkie panie pielęgniarki mając praktykię mają i kontrakt. Ja nie mając , mam uprawnienia więc pracuję głównie na pokontraktach z pielęgniarkami i lekarzami poz. Nie ma różnicy niestety każda z tych grup równo żeruje na pracownikach. Czuję się zwolniona z płacenia tej wśróbowanej kwoty. płacić będę od zysku, po odliczeniu kosztów. Trzeba było zapewnić w ustawie pielęgniarkom kwotę minimalną z kontraktów na płace pielęgniarek. Skoro zaniedbałyście panie wasze obowiązki to wy i tylko wy powinnyście ponosić tego skutki.

#21  2011.12.13 15:38:49 ~uff

Czy wy wiecie jaka to jest kwota docelowa.360 zł/ rocznie + opłaty za każdy wydawany świstek. Która grupa zawodowa ma taką stawkę kapitacyjną na pacjenta? Chyba tylko ośrodki badawcze.Bo nawet lekarze ,koledzy po fachu w tym wypadku odpadają.

#22  2011.12.14 21:40:56 ~nina

Oj lało się lało na tym spotkaniu i to chyba nie woda, zmącone umysły naszych przedstawicielek chciały dobrze ale wyszło jak zawsze do d. ,tylko że dla pielęgniarek robotnic. Królowe i królewicze w tym izboulu spłyną miodem złotówek , oj spłyną. Nadzieja że się w końcu utopią.

#23  2011.12.23 20:39:21 ~Redaktor

Składka na izby ma sie zwiekszyc jeszcze docelowo do grudnia 2012 r. do 300%

#24  2011.12.29 17:55:23 ~piel

Na pewno nie będę jej płacić.Obecnie zmieniam pracę na u męża doktora. I już mu zapowiedziałam że tnę koszty. Na pierwszy rzut poszła składka na izby, pa

#25  2011.12.31 16:38:33 ~do 24

Wez przestan! Płacz i płac! Doktor niech jeszcze dołoży bo bogaty!

#26  2012.01.19 19:42:00 ~piel

Po co płakać , zamiast na składkę zapraszam na piwo

#27  2013.04.12 13:35:21 ~piss

Ciekawe, w ilu izbach oprócz wynagrodzeń funkcyjnych przemycane są jeszcze wynagrodzenia(diety, ryczałty, czy jak im tam jeszcze) dla pozostałych członków rady, organów, komisji problemowych. Czy nie powinien się tym zająć odpowiedni urząd (Minister Zdrowia? ) uchylając takie uchwały. Są to praktyki niezgodne z ustawą o samorządzie pip. Art.15 ustawy mówi o zasadzie nieodpłatnej pracy na rzecz samorządu. Czy na to potrzebne są nasze składki? Ciekawe, w ilu izbach stosowane są takie praktyki?

Dodaj komentarz