Pielęgniarki rodzinne! Przeczytajcie co o nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej powiedział w piątek wiceminister zdrowia Jakub Szulc. Wątpliwości pielęgniarek spowodowały (według mz ich nie ma), że zapisy projektu zmieniono tak, aby "absolutnie nie można było z tych przepisów wyinterpretować", że ...

Pielęgniarki i położne rodzinne.

  

 

Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:
Dziękuję panu ministrowi. Kolejne pytanie przygotowali posłowie Platformy Obywatelskiej Tadeusz Arkit i Lidia Gądek. Pytanie jest skierowane do ministra zdrowia, dotyczy ono projektu ustawy z dnia 19 października 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Bardzo proszę pana posła Tadeusza Arkita o sformułowanie pytania.
Poseł Tadeusz Arkit:
Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajduje się projekt ustawy z dnia 19 października 2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej. Proponowane przez ministerstwo zmiany w tym projekcie rodzą wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów art. 28 i dodanego ust. 1a oraz dodanych w art. 56 ust. 1, 2 i 6 w nowym brzmieniu. Wydaje się, że zapisy nowelizacji ustawy o systemie wyboru świadczeniodawcy w odniesieniu literalnym ograniczają możliwość wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej tylko do jednego świadczeniodawcy, który ma zakontraktowany pełny zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zmiana ta spowoduje, że pacjent będzie musiał jednocześnie wybrać cały pakiet świadczeń, zostanie więc niejako narzucona pielęgniarka, położna lub zostanie narzucony lekarz. Taka regulacja naruszałaby prawo do swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Tak zaproponowane w nowelizacji zmiany ograniczyłyby samodzielność zawodową pielęgniarek i położonych, a praktyki lekarza rodzinnego znalazłyby się na dominującej pozycji, co naruszałoby podstawowe zasady konkurencyjności. Uwagi środowiska pielęgniarskiego znalazły odniesienie w postaci komunikatu znajdującego się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w którym to komunikacie stwierdza się, że nie ma narzuconej konieczności jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej u jednego świadczeniodawcy. Wydaje się, że w tej sytuacji proponowane zapisy wymagają korekty, tak aby nie stwarzały możliwości interpretacyjnych, aby były jednoznaczne, tym bardziej że intencje ministerstwa wyrażone w komunikacie są zgodne – tak mi się wydaje – z oczekiwaniami środowisk pielęgniarskich. Pytanie, panie ministrze:
Czy ministerstwo, zgodnie z treścią komunikatu, przewiduje wprowadzenie zmian w projekcie ustawy, które jednoznacznie określą intencje ustawodawcy oraz wyeliminują możliwość interpretacji cytowanych przepisów? Dziękuję.
Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:
Dziękuję.
Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Kuba Szulc.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Odpowiedź na pytanie postawione przez pana posła może być bardzo krótka i w zasadzie można ją wyrazić w jednym zdaniu. Niemniej wziąwszy pod uwagę, że mam 6 minut, postaram się ją troszeczkę rozwinąć. Oczywiście tak, nie było to naszą intencją i w naszym przekonaniu ten projekt, który został poddany konsultacjom społecznym, nie daje podstawy do tego, by sądzić, że którakolwiek z grup zawodowych, których będą dotyczyć przepisy tego projektu, a więc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, będzie w jakikolwiek sposób pokrzywdzona. Natomiast skoro takie wątpliwości się pojawiły, propozycje szczegółowych zapisów do art. 28 i art. 56 już zaproponowaliśmy i już można je znaleźć. Intencja wprowadzenia tego przepisu była bardzo prosta. Chodzi o to, żeby w przypadku, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, że świadczeniodawca nie jest jednocześnie lekarzem, czyli mamy sytuację, w której lekarz jest zatrudniony u świadczeniodawcy, jest zatrudniony w przychodni czy pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej jest zatrudniona w przychodni, w sytuacji, kiedy np. ta pielęgniarka czy ten lekarz odchodzi z pracy, nie było konieczności od razu prze noszenia całej listy aktywnej wraz z tym lekarzem czy z tą pielęgniarką. W związku z tym jest zapis mówiący o tym, żeby w przypadku, kiedy pacjent deklaruje – a mamy tutaj do czynienia z deklaracją dotyczącą wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej – wybór lekarza, deklarował także wybór świadczeniodawcy. Naszym celem ani zamiarem nie było w żaden sposób ograniczanie kwestii możliwości wyboru osobno lekarza, osobno pielęgniarki, osobno położnej. Ta możliwość po wejściu w życie projektowanych przepisów na pewno pozostanie. Dlatego też chciałbym z tego miejsca uspokoić, odpowiedzieć na wszelkie potencjalne niepokoje. Szczegółowe zapisy już zostały uwzględnione. W naszym przekonaniu one nie rodziły wątpliwości. Ponieważ jednak takie wątpliwości pojawiły się w środowisku pielęgniarskim, zapisy te zostały zmienione tak, ażeby absolutnie nie można było z tych przepisów wyinterpretować, że musi być dokonany jednoczesny wybór lekarza, pielęgniarki, położnej u jednego świadczeniodawcy. Tak więc takiego ryzyka absolutnie nie będzie Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:
Dziękuję panu ministrowi.
Czy będzie dodatkowe pytanie?
(Poseł Tadeusz Arkit: Tak jest.)
Bardzo proszę.
Poseł Tadeusz Arkit:
Bardzo krótkie pytanie. Myślę, że też bardzo krótka odpowiedź.
Panie Ministrze! Kiedy państwo przewidujecie przekazanie projektu ustawy pod obrady parlamentu?
Dziękuję.
Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:
Bardzo proszę, panie ministrze.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:
Dziękuję, panie marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! W tym momencie jesteśmy w o tyle kłopotliwej sytuacji, że bezpośrednio nie jesteśmy gospodarzami tego projektu. Już tłumaczę, na czym rzecz polega. Zmieniła się kadencja Sejmu, zmienił się także rząd, a więc wszystkie ustawy, które były wpisane do harmonogramu prac parlamentarnych, zostały skasowane. W tym momencie, dokładnie 1 grudnia, rozpoczął pracę nowy Zespół do spraw Programowania Prac Rządu. Zgłosiliśmy projekt ustawy do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu i mamy nadzieję, że zespół w najbliższym czasie podejmie decyzję o tym, żeby ten projekt został włączony do harmonogramu prac rządu. W momencie, kiedy tylko to się stanie, projekt zostanie przekazany do dalszych prac najpierw rządowych, czyli pod obrady komitetu Rady Ministrów, a potem samej Rady Ministrów, a następnie do parlamentu. W tej chwili nie mogę jednak zadeklarować się co do konkretnego terminu, ponieważ ten termin
jest po prostu poza nami. Dziękuję bardzo.

.

Fajnie, że można przekazać dobre informacje przed świętami . . . Czekamy teraz na oficjalne informacje co do NOWYCH zapisów w projekcie przedmiotowej ustawy. NOWYCH czyli takich jak powiedział wiceminister zdrowia, "ażeby absolutnie nie można było z tych przepisów wyinterpretować, że musi być dokonany jednoczesny wybór lekarza, pielęgniarki, położnej u jednego świadczeniodawcy". W momencie ich opublikowania natychmiast  zaprezentujemy je na Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Mariusz Mielcarek

Więcej informacji w sprawie deklaracji wyboru znajdziesz w aktualnościach w zakladce - zamach na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych rodzinnych

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.12.19 00:17:31 ~POZ

BRAWO! JEDNAK POTRAFIMY SIĘ JEDNOCZYĆ I WALCZYĆ O SWOJE BYĆ ALBO NIE BYĆ.TO BYŁA PIĘKNA AKCJA.

#2  2011.12.19 13:04:35 ~rodzinna

Wg MZ nie było wątpliwości, a na stronie Pomorskiego Oddz NFZ informacja "Niedozwolone zobowiązywanie pacjentów do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ - u tego samego świadczeniodawcy"! Czyli nie czekali nawet do wyjścia ustawy! Nie wytrzymałam i wysłałam e-maila do p. Szulca. Może i Wy zrobicie to samo? podaję adres: biuro@jszulc.pl Pozdrawiam i życzę wszystkim Wesołych Świąt.

#3  2011.12.19 14:20:23 ~sara

Miło nam że na koniec roku przekazuje nam Pan Panie Mariuszu tak dobre wiadomości.Dziękujemy za pilotowanie "naszej sprawy".

#4  2011.12.19 14:49:41 ~ewa

Dziki Pnie Mariuszu, no i nam Wszystkim koleżanki, w jedności siła Wesołych Świąt!

#5  2011.12.19 16:27:34 ~poz2

Miłe wiadomosci czekam aby wprowadzili to co obiecali

#6  2011.12.19 20:19:38 ~Anka

Szczerze- uważam, że to doskonały moment na postulowanie osobnych deklaracji świadczeniodawców POZ.

#7  2011.12.20 07:27:14 ~GOŚĆ

Mylę że warto również zająć się nazewnictwem piel POZ,przecież nadal to ma być piel środowiskowa, dlaczego PZ tak mocno walczyło o zmianę nazwy na piel POZ, oczywiście po to żeby wykorzystywać piel do różnych prac w przychodni a w wolnej chwili żeby biegiem poleciała do pacjenta i szybko wróciła bo trzeba umyć podłogi .A wszystko to kosztem pacjenta który w obecnej sytuacji nie ma zapewnionej dostatecznej opieki ,nasza praca polega głównie na szybkim wskoczeniu do pacjenta pobraniu krwi lub zastrzyku i biegiem z powrotem.

#8  2011.12.20 14:14:10 ~do gość

Na zastrzyki też już nie biegamy. Lekarze mówią pacjentom, że NFZ każe leczyć tabletkami, bo muszą być mniejsze koszty leczenia. Pacjent na wsi pielęgniarki środowiskowej nie widział już kilka lat. Szkoda, że Minister Zdrowia tak dbający o pacjenta nie czyta tych wpisów. Może by się w końcu dowiedział jak jest "kołowany" przez lekarzy z PZ.

#9  2011.12.20 18:48:43 ~333

Serdeczne podziękowania dla pana Mariusza, a także dla wszystkich parlamentarzystów, którzy nas poparli!

Dodaj komentarz