POZ. Projekt ustawy ze słowami "wskazuje jednocześnie" i "u tego świadczenidawcy" zaczyna żyć własnym życiem. Do tego stopnia, że wojewódzkie oddziały NFZ piszą komunikaty - "działania Świadczeniodawców informujących o konieczności ponownego złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej u tego samego świadczeniodawcy nie znajdują uzasadnienia i są niezgodne z obowiązującymi przepisami".

Pielęgniarki i położne rodzinne.

..

Komunikat dla świadczeniodawców
realizujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

 

            W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowelizacji ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164,poz. 1027 z późn. zm.), polegającej na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż świadczeniobiorca nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy i może dokonać wyboru w zakresie który go interesuje. Świadczeniobiorcy wybierają imiennie osoby udzielające świadczeń, tzn. lekarza, pielęgniarkę, położną, u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Projekt zmiany ustawy nie wprowadza żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. Nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru- z tą formalną różnicą, że będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują. Tak, jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego świadczeniodawcę, u którego osoba ta rozpoczęła udzielania świadczeń zdrowotnych.

Opole, 2011-11-16
źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący deklaracji wyboru

W związku z przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowelizacji Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 164; poz. 1027 z późn. zm.) Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wskazany powyżej projekt zmiany ustawy nie wprowadza żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych Świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego Świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając deklaracje na dotychczasowych zasadach z tą jedynie formalną różnicą, że będzie to również wybór Świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują. Tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego Świadczeniodawcę, u którego osoba ta rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych. Mając powyższe na uwadze wszelkie działania Świadczeniodawców informujących o konieczności ponownego złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej u tego samego świadczeniodawcy nie znajdują uzasadnienia i są niezgodne z obowiązującymi przepisami.
źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

    Niedozwolone zobowiązywanie pacjentów do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ - u tego samego świadczeniodawcy

W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), polegającej na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej oraz napływającymi sygnałami o działaniach niektórych świadczeniodawców, którzy informują pacjentów, że są oni zobowiązani do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy i w związku z tym powinni na nowo wypełnić deklaracje wyboru, informujemy co następuje:

Powyższe działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami ww. ustawy w zakresie wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz, zgodnie z którą pacjent nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy i można dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje. Świadczeniobiorcy wybierają imiennie osoby udzielające świadczeń, tzn. lekarza, pielęgniarkę, położną u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Wskazany powyżej projekt zmiany ustawy nie wprowadza żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, ze będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują. Tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego świadczeniodawcę, u którego osoba ta rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych. Mając na uwadze wyżej cytowane stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zasad wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz oraz w celu zapobieżenia wskazanym powyżej praktykom stosowanym przez niektórych świadczeniodawców, które należy uznać za niedopuszczalne Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i zasad wyboru.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

źródło:Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ


Komunikat nr 184/2011
dla świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu POZ w sprawie świadczeń realizowanych na podstawie deklaracji wyboru.

W związku z przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowelizacji Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 164; poz. 1027 z późn. zm.) Śląski OW NFZ przypomina, że projekt zmiany Ustawy nie wprowadza żadnych zmian czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Ubezpieczony będzie mógł, tak jak do tej pory, wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru. W związku z powyższym wszystkie działania świadczeniodawców informujących o konieczności ponownego złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej u tego samego świadczeniodawcy nie znajdują uzasadnienia i są niezgodne  z obowiązującymi przepisami.

źródło: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

.

Więcej informacji w sprawie deklaracji wyboru znajdziesz w aktualnościach w zakladce - zamach na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych rodzinnych

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.12.20 21:35:10 ~w

Jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości odnośnie zpisu zmiany w ustawie, to teraz ma już jasność. Toż to lekarze nawet nie czekali na wejście w życie zmiany, byli tak pewni tego o co walczyli, że już zaczeli zbierać nowe deklaracje. Bardzo dobrze,że podjeliśmy walkę.Myślę, że dzięki temu jest takie a nie inne stanowisko oddziałów nfz.

#2  2011.12.21 10:32:58 ~_Z_

Dla lekarzy , aby "zawładnąć"wszystkim nie musi nawet wejść w życie ustawa.już sam jej projekt jest pretekstem do zastraszania pacjentów i podejmowania działań niezgodnych z prawem!

#3  2011.12.21 10:48:05 ~Hm

Kiedy p. Mariusz przedstawi opinię rzeczoznawcy co do prezentowanych tekstów? Wszyscy się wtedy będziemy mogli pouczyć jak w sposób prawidłowy ( nie bełkotliwy i nie dający możliwości nadinterpretacji) komunikować się z przeciętnym członkiem naszego społeczeństwa.

#4  2011.12.25 17:27:57 ~pasztet

Jak to dobrze, że nasz kochający Ojciec, Bóg Jehowa przewidział zmartwychwstanie dla wszystkich, których pamięta! Wtedy to czyli podczas zmartychwstania (oczywiście kiedy już na całej Ziemi zapanuje Jego utworzone Królestwo i Raj), wszelkie łzy wynikające z bólu i smutku po stracie kogoś bliskiego i ukochanego, zamienią się w łzy szczęścia i radości. Ależ to będą czasy! Ah, jak bardzo ich wyczekuję! A ty czy ich też wyczekujesz?

#5  2011.12.26 08:39:11 ~gość

Do. pasztet.Niestety nie czekam i koniec i kropka w przeciwieństwie do Ciebie.A dla Pana Mariusza wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i dużo szczęścia w Nowym Roku :)))))))

#6  2011.12.27 20:18:45 ~halina58

,pasztet"- jesteś żałosny! chyba wypadłeś rodzicom z kołyski-:)

#7  2011.12.28 10:33:07 ~gość

"Pasztet" to zakompleksiony frustrat. Bardzo Ci współczuję. Udaj się do specjalisty, może nie jest jeszcze za późno.Pozdrawiam Cię.

#8  2011.12.28 12:46:38 ~gościnka

Pasztet, jak to większość komentujących prowokatorów nic nie osiągnął w życiu, albo osiągnął tylko dla siebie. Nic nie dał dla innych a sam wymaga i krytykuje, jak można być takim idiotą?

#9  2011.12.29 11:09:16 ~wierząca

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę (notoryczna/SXC ) Krucjata Różańcowa za Ojczyznę zaprasza na Mszę Św. w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełnienia Ślubów Jasnogórskich. Msza Św. Zostanie odprawiona 6 stycznia o godz 13.00 w kościele p.w. Św. Józefa w Gdańsku. Członkowie Krucjaty Różańcowej zapraszają na Mszę Św. Wszystkie osoby, które chcą modlitwą ratować Polskę

#10  2011.12.29 15:47:17 ~gość

Co wy tutaj wyprawiacie, to nie ta strona ogłoszenia duszpasterskie sobie wymyśliły idiotki, wstyd mi za was

#11  2011.12.30 17:38:20 ~mała

Co tu się dzieje? chyba sobie odpuszczę ten portal bo się robi drugi pudelek!

Dodaj komentarz